Новий навчальний рік – нові спеціальності.  Національний університет водного господарства та природокористування, що в Рівному, наступного навчального року відкриває нові напрямки підготовки, про що вже зараз інформує потенційних абітурієнтів на своєму сайті. На освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «Бакалавр» університет додає 12 спеціальностей. Серед них: економічна кібернетика; міжнародна економіка; документознавство та інформаційна діяльність; правознавство; маркетинг; туризм; інформатика; комп’ютерні науки; комп’ютерна інженерія; електротехніка та електротехнології; геологія; здоров’я людини. Для здобуття ОКР «магістр» з’являться ще десять нових напрямків: менеджмент природоохоронної діяльності; прикладна екологія та збалансоване природокористування; раціональне використання та охорона водних ресурсів; гідротехніка; водогосподарське та природоохоронне будівництво; водні біоресурси; управління фінансово-економічною безпекою; управління навчальним закладом; педагогіка вищої школи; дизайн архітектурного середовища.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу