Нещодавно в Національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова від­бувся авторський п’ятиденний семінар «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі» («Школа життя») ака­деміка Російської академії осві­ти, професора, доктора психо­логічних наук, іноземного члена НАПНУ, почесного доктора та почесного професора педагогічних університетів України, Росії, Болгарії, Казахстану, Дагестану, президента Міжнародного цен­тру гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі. На зустріч з ви­датним педагогом-новатором з’їхалися з усіх куточків Укра­їни понад 500 освітян.

Шалва Олександрович при­вернув увагу слухачів до Ма­ніфесту гуманної педагогіки. В ньому запропоновано шляхи виходу з кризи, яка охопила не тільки освітній простір, а й усе суспільство. Зокрема, ствер­джується необхідність гуманіза­ції освітнього простору, побудо­ви освітньо-виховного процесу на засадах духовності.

«Освіта України» поспілкува­лася з Шалвою Олександрови­чем, тож у найближчих номерах читайте інтерв’ю з педагогом.

Наталія КУЛИК, «Освіта України» № 15

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.