28 грудня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України прийнята постанова «Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією».

Постановою затверджено новий склад Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Головою редколегії обрано директора Українського інституту національної пам’яті, члена-кореспондента Національної академії наук України Валерія Солдатенка. Також до складу редколегії ввійшли міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, представники інших центральних органів виконавчої влади та науковці.

Окрім того, постановою передбачено продовжити  науково-пошукову, дослідницьку та методичну роботу з опрацювання архівів Всеукраїнської надзвичайної комісії, Державного політичного управління, Наркомату внутрішніх справ, Комітету державної безпеки з метою відновлення історичної справедливості щодо жертв політичних репресій в Україні, реабілітованих  відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; забезпечити підготовку наступних томів науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» та наукового часопису «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (два номера на рік) та ін.

Зазначимо, що станом на 1 червня 2012 року за активної допомоги обласних рад, обласних державних адміністрацій, Служби безпеки України, Державної архівної служби України, наукової громадськості регіональними редколегіями серії «Реабілітовані історією» у 25 областях України та Автономній Республіці Крим видано 79 книг. Низка областей видали вже восьмі та дев’яті книги обласних томів. Загальний обсяг надрукованих томів склав понад 50 тис. сторінок, опубліковано понад 630 нарисів, майже 3,7 тис. оригінальних документів, понад 1000 фотодокументів, оприлюднено понад 470 тис. прізвищ репресованих громадян України. Всього передбачається видання понад 110 книг серії. Створена й почала функціонувати в інтернеті інформаційна система «Національний банк жертв політичних репресій радянської доби».

За архівно-кримінальними справами працівниками обласних науково-редакційних груп виявлено й складено картки на понад 700 тисяч репресованих громадян. Розпочаті дослідження депортацій кінця 1920-х – 1950-х років та з’ясування імен депортованих громадян. Видано 36 номерів наукового журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».

Видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» значно збагатило вітчизняну науку новим оригінальним фактичним матеріалом, ввело у науковий обіг і оприлюднило раніше закриті для дослідників документи вищого партійно-державного керівництва СРСР та УРСР, колишніх спеціальних служб, правоохоронних органів, відкрило широкі можливості для наукового вивчення і узагальнення проблем зародження та функціонування радянського тоталітаризму.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу