На початку квітня в Консульському відділі Посольства Республіки Польща в Києві між Осередком розвитку польської освіти за кордоном та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було підписано угоду про співпрацю. її метою, як зазначено в офіційному документі, є «проведення спільних дидактичних проектів, обмін працівниками та волонтерами, навчальними програмами, а також обмін досвідом викладання і підвищення рівня кваліфікації методистів, учителів та молодих педагогічних кадрів».

 

Окрім директора Осередку розвитку польської освіти за кордоном Магдалени Богуславської та очільника ІІТЗО Олександра Удода, які, власне, і підписали документ, на зустрічі були ке­рівник візового відділу, перший радник Посольства Республіки Польща в Києві пан Рафал Вольскі; радник Посольства з питань освітньої співпраці Анна Кузь­ма; директор Дрогобицької філії Інсти­туту Інноваційних технологій і змісту освіти Адам Хлопек; начальник відділу ІІТЗО, який опікується освітою мова­ми нацменшин Лариса Колесник. Під час розмови, яка передувала підписан­ню, чиновники говорили про новий етап у співпраці та висловлювали сподівання, що подія, яка зібрала їх сьогодні, на­дасть нового імпульсу українсько-поль­ським взаєминам в освітній і науковій сферах.

— У нас із польською стороною уже склалася певна система роботи щодо освітніх контактів, — розповів «Освіті України» директор Інституту інновацій­них технологій та змісту освіти Олек­сандр Удод, — але вони розвивалися традиційним шляхом — так, як з освіт­німи відомствами більшості зарубіжних держав. Польща для нас є стратегічним партнером — через те, що вона давно традиційно виступає як наш адвокат в європейських структурах. Зокрема, ми­нулого тижня я мав візит до Страсбур­га, де було перше засідання новоство-реного комітету освітньої політики і практики. І під час зустрічей із наши­ми польськими колегами вони підтвер­дили свою готовність і далі супроводжу­вати всі українські освітні проекти, які ініціюються в Раді Європи. Сьогодні ми підписали угоду з Осередком розвитку польської освіти за кордоном. Це уні­кальна своєрідна структура, яку створи­ла Польща для тих своїх громадян, які тимчасово перебувають в Україні. Ми вирішили скористатися нею, щоб забезпечити навчально-методичний супровід освіти польською мовою тих громадян України, які є етнічними поляками. Також варто зазначити, що в умовах, коли з п’ятого класу друга іноземна мова стає обов’язковою, багато хто із школярів і батьків хоче обрати (як другу інозем­ну) саме польську мову. Тому необхідні такі напрацювання, щоб ми мали мож­ливість готувати вчителів, підвищувати їхню кваліфікацію, створювати навчаль­ні посібники. Тобто ця угода дасть ба­гато чого для розвитку освіти в Україні. Передусім, розв’яжемо кадрову пробле­му. Тому що буває така ситуація: якщо організовується ініціативна група з бать­ків, які хотіли б, щоб їхні діти навчали­ся рідною (тобто польською) мовою, як правило, місцеві органи влади відповіда­ють, що немає підготовленого вчителя. Сьогодні такої проблеми немає. …Окрім того, згідно з цією угодою ми коорди­нуємо роботу польських аналогів інсти­тутів підвищення кваліфікації вчителів. У п’яти таких воєводських інститутах у Польщі є методисти, які відповідають за вивчення української мови. Ми сис­тематично, двічі на рік, будемо прово­дити семінари для них в Україні. Ну і такі традиційні форми, які ми називаємо освітнім туризмом. Це, окрім обміну студентами та учнями, теж розширюва­тиме наші освітні контакти. Отаке буде взаємне збагачення. Можна сказати, що ми започаткували новий етап. Тобто роз­різнені несистематичні контакти звели в єдину політику, тож робота тепер ма­тиме системний характер.

Угода про співпрацю є безстроковою. В плані її виконання, крім підготовки вчителів та організації вивчення поль­ської мови в Україні та української — в Польщі, є кілька культурно-освітніх за­ходів. Особливо тих, які стосуються іс­торичної пам’яті. Це буде і проведення наукових конференцій, і участь учнів­ської молоді у впорядкуванні місць по­ховань українців у Польщі та поляків в Україні. Скажімо, на квітень уже за­плановано велику конференцію, присвя­чену пам’яті волинських подій 1943-го року. Планується також кілька спільних заходів щодо відзначення ювілеїв Бруно Шульца та Януша Корчака. Тобто тих історичних постатей, які пов’язують два дружніх народи. Сподіваємось, що вша­нування їх пам’яті не викличе запере­чення в політиків.

Наталія КУЛИК, «Освіта України» № 15

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу