Сорок один студент на всю Україну відзначився в навчальній на науковій роботі. Ці молоді люди заслужили академічні стипендії імені Михайла Грушевського. Наказ про призначення грошових винагород міністр освіти і науки України Сергій Квіт підписав наприкінці квітня. Згідно з офіційним документом, найбільше володарів цієї стипендії у другому семестрі виявилося в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – чотири представники. Стільки ж у Національному транспортному університеті. По два академічні стипендіати в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту та Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Кандидатів на отримання академічної стипендії ім.М.Грушевського подавали вчені ради вишів. Студентів обирали за підсумками екзаменаційної сесії. Подаємо також перелік вишів, у яких навчається по одному студенту, яких відзначено премією ім. М.Грушевського: Сумський державний університет, Хмельницький національний університет, Одеський національний університет імені І.Мечникова, Чернігівський національний педагогічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Донецький національний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Рівненський державний гуманітарний університет, Харківський національний університет імені В. Каразіна, Уманський державний педагогічний університет, Дніпропетровська державна фінансова академія, Ніжинський державний університет імені. М.Гоголя, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, Житомирський державний технологічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Полтавський національний педагогічний університет, Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, Національний університет «Острозька академія», Академія митної служби України, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Вінницький державний педагогічний університет, Львівський національний університет імені І.Франка, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Луцький національний технічний університет, Запорізький національний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу