14 грудня 2012 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбувся П’ятий Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі», який зібрав представників з понад 50 вищих навчальних закладів України. Варто зазначити, що навчальна дисципліна «Історія України» та пов’язана з нею «Історія української культури» визначені галузевими стандартами вищої освіти як нормативні дисципліни соціально-гуманітарного циклу для всіх технічних спеціальностей. Сучасній українській історіографії та проблемам формування змісту історичної освіти у вищих навчальних закладах був присвячений виступ Олександра Удода, члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту, завідувача відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. Він зокрема, зазначив, що особливості українського нормативного канону ускладнюють входження української історичної науки до європейського простору: «Наша історія неузгоджена з історіями сусідніх народів. Ми зіткнулися з необхідністю порозуміння з нашими російськими, польськими та іншими колегами. Наголошую на важливій діяльності українсько-російської та українсько-польської комісій істориків. Особливо хочеться відзначити унікальний проект «Нариси історії України» для російського читача та «Нариси історії Росії» для українського». Серед перспектив української історичної науки, на його думку, є здійснення та поглиблення наукових досліджень із всесвітньої історії, створення підручників нового покоління. Олександр Удод зазначив, що це мають бути не перекладені підручники інших країн, а розроблені та створені саме українськими авторами, що відображатимуть національне бачення і всесвітньої історії, й історії інших держав. А до роботи науковців має долучитися громадський сектор – Українське історичне товариство, Академія історичних наук, Національний комітет істориків України, представники неформальних наукових шкіл. «На жаль, наша історична наука має ознаки кон’юнктури, політизованості, якій характерно надмірне захоплення окремими темами – на шкоду збалансованому висвітленню тих чи інших періодів. Переважає політична історія, а соціальна історія, історія повсякденності практично не знаходить своє відображення», – також наголосив Олександр Удод. У засіданні взяли участь низка науковців, зокрема: Андрій Пижик, кандидат історичних наук, доцент, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка секретар Науково-методичної комісії з історії МОНмолодьспорту («Нормативне забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія України»  вищій школі»);  Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділом історії України 20-30 рр. ХХ століття Інституту історії України НАН України («Проблеми багатокультурності і толерантності в сучасному українському суспільстві»); Василь Марочко, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України («Співвідношення «позитивного» і «негативного» тлумачення історії України: фактографічні та ідеологічні оцінки»); Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України («Друга світова війна як предмет викладання, дослідження та суспільно-політичного інтересу»); Фелікс Левітас, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка («Способи викладання дискусійних тем у навчальній дисципліні «Історія України»). Організаторами семінару виступили: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Всі доповіді та виступи учасників будуть узагальнені у збірці матеріалів семінару.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу