«Врученням державних премій в галузі науки і техніки наша країна відзначає значні досягнення українських учених, внесок яких у розвиток економіки важко переоцінити. Я хотів би вам передати гарячі вітання від Президента нашої країни Віктора Федоровича Януковича з цією високою нагородою. Україна одна з небагатьох країн світу, яка зберігає право називатися державою великої науки», – на цьому наголосив 25 грудня під час вручення Державних премій України в галузі науки і техніки, Прем’єр-міністр України  Микола Азаров. У заході взяли участь президент Національної академії наук України, голова Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки Борис Патон; міністр освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови Комітету Дмитро Табачник; голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, заступник голови Комітету Володимир Семиноженко; президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету Василь Кремень; заступник голови – учений секретар Комітету Вадим Стогній; науковці, викладачі, керівники вищих навчальних закладів, підприємці та інші. Микола Азаров зачитав привітання Президента України Віктора Януковича до лауреатів Державних премій, в якому наголошено: «Здатність вчених і інженерів України генерувати наукові результати світового рівня не просто законний привід для гордості, але міцна основа для економічного суверенітету для нашої країни». Крім того, Президент відзначив, що науковий пошук в українських університетах і лабораторіях багато в чому визначає шлях, яким розвиватиметься наука і технології завтра, і не тільки в нашій країні, оскільки за низкою напрямків Україна задає тон у світовому науковому співтоваристві. «Дослідження вчених Харківської та Київської шкіл фізики відкривають цілий спектр наукових напрямків – від квантової хіміки до наноматеріаловедення. Особливо відрадно відзначити, що значні результати отримані на вітчизняній експериментальній та технологічній базі. Цикл наукових праць з теорії моделювання представлені Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Запропоновані нові підходи до управління складними процесами, які раніше були недоступні для математичної формалізації. Ці розробки дають поштовх до розвитку авіаційної, ракетобудівної, космічної галузей, відкривають перспективи серійного виробництва сучасних управляючих систем, розробки нових зразків надпотужної підсилювальної техніки», – сказав Микола Азаров. Він також зазначив, що перед Україною стоїть низка безпрецедентних за складністю та масштабом завдань: «У найближчі роки нам необхідно перейти від переважно сировинної спеціалізації національної економіки до сучасної високотехнологічної моделі економіки знань». Окрім того, Прем’єр-міністр України наголосив, що «безумовним пріоритетом для держави є підтримка наукових досліджень, наукових колективів та шкіл, стимулювання інноваційних процесів в економіці, підвищення престижу й затребуваності науки». Загалом Державними преміями відзначено 20 робіт, 184 науковці стали лауреатами премії, з них 4 академіки, 13 членів-кореспондентів НАНУ, 109 докторів, 34 кандидати наук і 3 герої України. Зазначимо, що Державні премії України в галузі науки і техніки присуджені Указом Президента України Віктора Януковича науковцям за: – цикл наукових праць “Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”; – роботу “Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив”; –  роботу “Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання”; – створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки; – роботу “Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів”; – роботу “Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і цивільному будівництві”; – цикл наукових праць “Правова система України: історія, стан та перспективи” у п’яти томах. – X.: Право, 2008; – роботу “Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги”; – роботу “Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій”; – роботу “Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя”; – розробку та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей; – цикл наукових праць “Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень”; – розробку та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів; – роботу “Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем”; – цикл наукових праць “Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах”; – комплекс підручників “Енергетика. Довкілля. Енергозбереження” у семи книгах: Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 232 с.; Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с; Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.; Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.; Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. – X.: НАУ “ХАІ”, Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.; Енергія. Екологія. Майбутнє. – X.: “Прапор”, 2003. – 464 с.; Основи теплофізики будівель та енергозбереження. – X.: “Видавництво САГА”, 2006. – 484 с.; – комплекс підручників з маркетингу у семи книгах: Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. — 268 с.; Маркетинг. – Львів: Місіонер, 2000. – 640 с.; Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.; Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 2001. —240 с.; Товарна інноваційна політика. — К.: КНЕУ, 2002. —266 с.; Маркетинг. – К.: КНЕУ, 2003. -246 с.; Промисловий маркетинг. Теорія, світовий досвід і українська практика. — К.: Знання, 2005. – 764 с.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу