Сучасна молодь вважає хабар «ефективним розв’язанням проблем» і відмовляється голосувати, «бо це нічого не змінить»… І вчителі у школах, і викладачі у ВНЗ збагачують дітей і молодь не тільки знаннями. Перед ними повсякчас стоїть і інша мета – виховна. І саме цей аспект роботи й життя вчителя робить можливим саме існування країни і громадянського суспільства. Деякі теми є вічними для пе­дагогічної спільноти. Одна з них – морально-етичне виховання учнів. Нині у світі йому приділяють значну увагу. На жаль, одна з причин цьо­го – резонансні злочини. Наприклад,  масовий розстріл людей  що здійснив норвежець Брейвік. Після цієї жахливої події науковці й політики ба­гатьох країн зрозуміли, що над відверненням таких трагедій варто працювати ще в закла­дах освіти. Проте резонансні злочини – тільки верхівка айсберга  яким є криза духовно-сві­тоглядних засад. Для багатьох молодих людей основною чес­нотою є… бути сучасним. Час­то це означає цілковите звіль­нення від соціальних традицій і норм, уміння вправно змінювати свої погляди, віддава­ти перевагу всьому новому і зверхньо ставитися до минуло­го. Наслідок: яскравою особис­тістю й людиною із сильним характером можна назвати як високоморальну людину, так і злочинця. Докладніше тут…

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу