Безумовно, позитивно впливати на дитину в утробі повинні батьки. Тож теми свідомого батьківства також не оминути в розповіді про пренатальний період, який розпочинається ще від рішення дати життя майбутній людині. А готуватися до нього треба заздалегідь. Сьогоднішнє покоління інше й має інші материн­ські інстинкти, – конста­тує Борис Жебровський. – Воно не готове до продовження роду. Про це кажуть і психологи. І що робити з нашими підлітками? Об­раз української дівчини з цигаркою і пляшкою пива обійшов увесь світ. Та це впливає на здоров’я твоєї ди­тини! Найлегше говорити, що діти приходять до школи і хворіють, бо там погане харчування і їх переван­тажують. Це банально. А підвалини і здоров’я, й якості знань заклада­ються значно раніше. Все випливає з родини Хто ж може допомогти майбутнім батькам? Досвідом діляться прак­тики. – Наш центр обладнаний муль­тимедійною системою, – розпо­відає акушер-гінеколог Перина­тального центру м. Києва Леся Сазоненко. – В нас відбувають­ся тренінгові навчальні програми «Школа для батьків». І ми спри­яємо тому, щоб молоді пари, які готуються стати батьками, прихо­дили до нас, навчалися від само­го початку. Начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Управлін­ня охорони материнства, дитин­ства та санаторного забезпечення МОЗ Ірина Чибісова розповідає, що вже найближчим часом у дер­жавних перинатальних центрах буде запроваджено он-лайн кон­сультації. Навіть термін такий уже є – «телемедицина». – Коли під час лекції розпо­відаєш майбутній матусі, що ди­тинка в утробі чудово відчуває, чує, бачить, що це жива люди­на, то в багатьох це викликає по­див і навіть шок, – каже голова громадської організації «Асоціація свідомого батьківства» Лариса Чепрасова. – Роль психолога справді важлива. Основне – підштовхну­ти, показати, що вагітність – це чудовий період життя. Працюючи з жінкою, ми можемо дати біль­ший потенціал, збільшити ймовір­ність того, що дитина народиться здоровішою, сильнішою. – Ми у своїй роботі через маму впливаємо на малюка, – каже Ярослава Геращенко. – Вважаю, що і хлопчики, й дівчатка мають готуватись до батьківства ще від народження. Вони спостерігають за поведінкою батьків у родині. І тоді формується ставлення вже до своїх дітей. Все випливає з роди­ни. Якщо там немає правил, етич­них норм, то дитина, коли їй роз­повідатимуть про це зі школи, вже не буде його сприймати. Доцент кафедри акушерства, гі­некології і медицини плода НАПО ім. П.Л. Шупика Оксана Щуревська каже, що виховання майбут­ньої мами починається ще внутрішньоутробно, коли вона ще в своїй мамі. Так, як носить її мама, як вона впливає на неї – все це може повторитись у наступному поколінні. Тож із нею повинні пра­цювати і психологи, позначається і якість медичної допомоги. Разом – повсюди, навіть на пологах Хоча нині далеко не всі відпові­дально ставляться до батьківства, просвітницька робота дає резуль­тат. – Із 2002 року в країні різко зросла кількість партнерських по­логів, – розповідає Ірина Чибісова. – В багатьох наших закладах вона сягає ста відсотків. Насампе­ред, що треба нам – обізнаність пари, яка йде на пологи, про те, що буде відбуватись. Коли люди­на знає, вона вже не боїться. І ми вважаємо, що й плід знає, що ро­бити. До речі, психологи в наших закладах працюють не тільки з чо­ловіками, а й з іншими партнера­ми, які йдуть на пологи. Це не за­вжди чоловік, а, наприклад, мати вагітної жінки або подруга. Хоч інколи просвітницька ро­бота, яку проводять некваліфіковані фахівці, створює складнощі для медиків. – Деякі жінки категорично на­лаштовані на той шлях пологів, який їм підказали на курсах під­готовки, – розповідає Оксана Щуревська. – Ніякі інші варіанти не приймаються. Деякі батьки нега­тивно налаштовані щодо медично­го персоналу. Тому бажано разом з освітянами зробити якісь програ­ми підготовки майбутніх психоло­гів, які працюватимуть із вагітни­ми жінками. Адже інколи їм не вистачає медичних знань. Докладніше тут…

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу