Перед батьками, якi мрiють про успiшне майбутнє для своєї дитини, у свiй час постає питання – чи iснує та найкраща в свiтi школа, що справдi могла б не лише дати ґрунтовну пiдготовку, але й такi умови навчання, коли отримання нових знань – не надокучливий обов’язок, а справжня насолода. У гiмназiях i спецшколах дуже часто використовуються авторськi методики викладання. Такi, наприклад, як «Паросток» або «Крок за кроком». Суть цих методик полягає у тому, що засвоєння матерiалу йде не за рахунок механiчного запам’ятовування суми знань, а шляхом розвитку логiчного й аналiтичного мислення. Дiти навчаються самостiйно працювати з матерiалом i робити власнi висновки. Але тут перед батьками виникає багато питань. Чим звичайна школа гiрша вiд гiмназiї або лiцею? Чим «спецiалiзованi» програми вiдрiзняються вiд «розвиваючих» та звичайних? І як вiдрiзнити справдi цiкавi та кориснi експерименти вiд «пустушок»? Докладніше про освіту тут…

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу