Сьогодні у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України під головуванням заступника міністра Бориса Жебровського відбулася прес-конференція «Результати участі України у міжнародному дослідженні якості природничо-математичної освіти учнів 8 класів «TIMSS-2011». «Особливо важливими є дослідження саме з природничо-математичної освіти, над підвищенням якості якої нині працює міністерство», – зазначив заступник міністра. TIMSS – це дослідження якості природничо-математичної освіти (1995, 1999, 2003, 2007, 2011 роки). Країни-учасниці об’єднують зусилля у розробленні методології, технології та інструментарію міжнародних порівняльних досліджень якості освіти. Основна увага приділяється не ранжуванню країн за рівнем підготовки учнів, а поясненню відмінностей, що існують між ними, та виявленню факторів, що впливають на результати навчання. Україна вже двічі брала участь у дослідженні — у 2007 (серед учнів 4-х та 8-х класів) та 2011 (серед учнів 8-х класів) роках. Учасниками дослідження 2011 року стали 3378 учнів 8-х класів зі 148 загальноосвітніх навчальних закладів з усіх областей України, міст Києва та Севастополя. Навчальні заклади були відібрані Канадським центром статистики (Statistic Canada) відповідно до вимог проведення дослідження, з урахуванням типу населеного пункту, в якому знаходиться навчальний заклад, типу навчального закладу та кількості учнів у ньому.  Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева звернула увагу присутніх на помітний успіх України у підвищенні середнього балу з природознавства – за цим показником наша країна продемонструвала чудовий результат. За словами національного координатора дослідження TIMSS в Україні Лариси Дворецької, порівняння середніх балів країн-учасниць дає можливість зіставити середню успішність виконання завдань учнями відповідної країни із середньою успішністю виконання завдань учнями інших країн. Найвищі середні бали серед учнів 8-х класів з математики показали школярі таких з країн та окремих регіонів: Республіки Корея (613), Сінгапуру (611), Тайваню (609), Гонконгу (586) та Японії (570). Найкращими з природничих наук стали Сінгапур (590), Тайвань (564), Республіка Корея (560), Японія (558) та Фінляндія (552). За результатами дослідження 2011 року, українські 8-класники підвищили результати з математики (на 17 балів) і з природничих наук (на 16 балів). Це дозволило підвищити позицію країни у міжнародному рейтингу з математики — з 25 місця у 2007 році — до 19 місця у 2011 році, а з природничих дисциплін — з 19 до 18 місця. Лариса Дворецька також зазначила, що для виявлення факторів, що впливають на результати навчальних досягнень учнів додатково до міжнародного тестування проводиться анкетування національних експертів з освіти, учнів, учителів та адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, що беруть участь у дослідженні. Результати дослідження TIMSS засвідчили: Україна зробила крок уперед – за всіма показниками очевидна тенденція до зростання.  Це пов’язано із тим, що після проведення TIMSS 2007 була здійснена значна робота з аналізу результатів дослідження. Організовано науково-методичні семінари, «круглі столи» з розробниками програм і авторами підручників, навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації з питань моніторингових досліджень в освіті. Із 2008 року у підручниках з’являються більше задач практичного змісту, тестових завдань різних форматів, цікавих задач на застосування знань в нестандартних ситуаціях; розробляються нові збірники для проведення державної підсумкової атестації з предметів природничо-математичного циклу, з урахуванням рекомендацій, наданих після аналізу результатів дослідження TIMSS 2007. Детальніше із інформацією про результати дослідження TIMSS 2011 можна познайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: testportal.com.ua

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.