У відповідь на повідомлення президента НУ «Києво-Могилянська академія» Сергія Квіта «Судовий позов НаУКМА до МОНС України на захист університетської автономії та сучасних стандартів вищої освіти» від 4 січня 2013 року  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту роз’яснює. Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра здійснюється ступенево за відповідними освітньо-професійними програмами. Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що вища освіта може здобуватися особою і неперервно, зокрема, за медичним, ветеринарно-медичним, мистецьким, а також юридичним (у разі цільової підготовки за замовленням правоохоронних органів) спрямуванням. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста (магістра), відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 забезпечує здобуття вищої освіти за спеціальністю та присвоєння особі кваліфікації спеціаліста (магістра) лише на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра або спеціаліста, що є складовою галузевого стандарту вищої освіти для даного напряму підготовки (спеціальності). Іншими словами, неможливо підготувати з бакалавра філології магістра атомної енергетики. У зв’язку з цим, міністерство наголошує, що вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магіcтpa осіб, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста будь-якого напряму або спеціальності, не має під собою жодного нормативно-правового підґрунтя. За інформацією прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу