Подавати документи для вступу цьогоріч, як і раніше, можна до п’яти вищих навчальних закладів – на три спеціальності в кожному. Однак цього разу при поданні документів у межах одного ВНЗ необхідно зазначити пріоритетність кожного з напрямів. Для вступу в 2014-му до приймальної комісії навчального закладу необхідно подати сертифікат ЗНО із трьох предметів. Яких саме – для кожної спеціальності визначено окремо.Із переліком дисциплін і напрямів підготовки можна ознайомитись тут… Зазначимо, що два предмета ЗНО є обов’язковими, а третій здебільшого – на вибір. Виняток – якщо такий предмет визначено приймальною комісією самого навчального закладу і про це чітко зазначено в правилах прийому. Самостійно визначати повний перелік конкурсних предметів можуть лише дослідницькі університети. Наразі такий статус є у 14 вишів України. Серед них: Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Острозька академія», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний гірничий університет України, НТУУ «Київський політехнічний інститут», Національний університет біоресурсів і природокористування, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Київський національний економічний університет ім. Гетьмана, Національний авіаційний університет, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Нагадаємо, що приймальна комісія ВНЗ має право допустити до конкурсу лише тих вступників, чий мінімальний бал ЗНО є рівним або вищим 124. Окрім того, виші можуть самостійно піднімати прохідний бал із конкурсного предмета.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу