Цього року Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського відзначив знаменну дату своєї історії – 15 років тому в промисловому місті на Дніпрі постав самостійний політехнічний інститут. За цей час він перетворився на потужний регіональний багатопрофільний університет, який забезпечує кадрами регіон Центрального Придніпров’я. Три роки тому заклад став класичним університетом, а ще через рік, у 2010-му, набув високого статусу національного. Така висока оцінка держави регіонального навчального закладу обумовлена його істотними досягненнями й високою динамікою розвитку, про що свідчать, зокрема, результати останніх міжнародних і національних рейтингів. Посівши 9-е місце серед 31 класичного університету за рейтингом МОНмолодьспорту, 55-е – у ТОП-200 кращих ВНЗ України, 55-е – за рейтингом НБУ ім. Вернадського і 44-е – серед ВНЗ України за версією Webometrics, навчальний заклад Полтавщини спростовує стереотип щодо меншовартості ВНЗ, віддалених від міст-мільйонників. Відкриття нових перспективних спеціальностей, удосконалення організації навчально-виховного процесу, активний розвиток міжнародного співробітництва, членство в чотирьох міжнародних університетських організаціях, співпраця із 40 закордонними навчальними закладами з 21 країни світу, стажування студентів і викладачів у провідних університетах Словаччини, Німеччини, Китаю, США – ось далеко не повний перелік пріоритетів цього НЗ. Останні десять років заклад очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Михайло Загірняк. – Михайле Васильовичу, якою сьогодні є структура університету? – У нас функціонують два навчально-наукових інститути, чотири факультети. Загальна кількість кафедр – 29, з них випускових – 23. До складу університету також входить коледж. Майже вісім тисяч студентів здобувають вищу освіту за 18 галузями знань у 28 напрямах підготовки за 30 спеціальностями, в тому числі 23 – магістерськими програмами. Навчальний процес забезпечують 415 науково-педагогічних працівників. Із них 173 – кандидати наук, доценти, 46 – доктори наук, професори. КАДРИ ВИРІШУЮТЬ УСЕ – Забезпечити такий кадровий потенціал у регіональному університеті – справа непроста. Як це вам вдається? – Завдяки реалізації довгострокової програми «Кадри-2015» підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в нашому університеті має системний і цілеспрямований характер. Розпочинається вона в аспірантурі, де нині навчаються 167 аспірантів за 17 спеціальностями, та в докторантурі, де за двома спеціальностями навчаються шість докторантів. Вагомим підґрунтям для виконання цієї програми є робота спеціалізованих учених рад. За п’ять останніх років в університеті відкрито п’ять спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських дисертацій за дев’ятьма спеціальностями й докторських – за чотирма. Щороку ми маємо 12 – 15 захистів кандидатських дисертацій і один – два захисти докторських. За цей час два науковці університету стали лауреатами Державної премії у галузі науки і техніки, троє молодих учених отримали стипендії Кабінету Міністрів України і ще троє стали лауреатами Премії Президента України для молодих учених. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – Усе це є свідченням того, що розвиток науки в університеті також є досить динамічним? – Так. Сформовано шість наукових шкіл, знаних як в Україні, так і за кордоном. Невпинно зростають кількість і якість публікацій і наукових заходів. Лише у 2011 – 2012 навчальному році проведено близько 40 наукових заходів, у тому числі – 11 міжнародних та сім всеукраїнських науково-технічних і науково-практичних конференцій і 16 наукових семінарів, у роботі яких взяли участь близько 1500 науковців і фахівців із понад 200 університетів, 15 академічних установ, а також 40 підприємств України. Студенти університету щорічно виборюють понад 50 призових місць у всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. За цим показником КрНУ входить до першої десятки ВНЗ України. Починаючи з 2006 року, заклад тричі отримував бронзові і тричі – золоті медалі щорічних міжнародних виставок «Сучасна освіта України». У 2011-му та 2012-му роках виборов золоті медалі ІІІ і ІV Національних виставок-презентацій «Інноватика у сучасній освіті», 2012 року став переможцем рейтингового конкурсу Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», отримавши гран-прі «Лідер наукової діяльності». – Акредитація та ліцензування напрямів і спеціальностей для всіх ВНЗ є досить копіткою й непростою справою. Як ця робота проводиться в КрНУ? – Для нас процес ліцензування й акредитації напрямів і спеціальностей за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями є неперервним. Нові спеціальності відкриваються на основі аналізу ринку праці й динаміки розвитку підприємств, листів-заявок підприємств і планів перспективного розвитку регіону в тісній співпраці з МОНмолодьспорту і Полтавською обласною державною адміністрацією. Зокрема, тільки за 2007 – 2012 роки акредитовано або повторно акредитовано 45 спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 26 спеціальностей – за ОКР «магістр» і ліцензовано 23 нових напрями (спеціальності). Започатковано такі сучасні напрями, як комп’ютерні науки, інформаційно-управляючі системи, документознавство й інформаційна діяльність, психологія, видавнича справа й редагування, туризм. Минулого навчального року ВНЗ пройшов повторну акредитацію навчального закладу за ІV рівнем. ЧАСТИНА СВІТОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ – У підготовці фахівців ви орієнтуєтесь на регіональні потреби. Чи не впливає це на дотримання європейських і світових стандартів освіти? – Ні в якому разі. Наш університет позиціонується як невід’ємна частина регіональної, національної, європейської та світової академічної спільноти, є членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Євразійської асоціації університетів, мережі університетів країн Чорноморського регіону. Навчальний заклад – серед тих європейських ВНЗ, які підписали в Болоньї Magna Charta Universitatum. Заклад співпрацює з програмами академічних обмінів імені Фулбрайта, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Американськими радами з питань освіти, з Німецьким культурним центром «Відерштраль», Радами міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX) в Україні, проектів ЕUREKA в Україні. Завдяки міжнародним програмам і грантам, таким як DAAD, зокрема, Studienpraktika, Leonhard Euler Program 2011 – 2012 (Німеччина), Open World Program і Work and Travel (США), грантам Міністерства науки і вищої освіти і програми стипендіатів під патронатом Польської національної комісії у справах ЮНЕСКО (Польща), гранту уряду провінції Ганьсу і стипендіям уряду КНР (Китай), а також програмі МОНмолодьспорту, в 2011 і 2012 роках стажування й навчання за кордоном пройшли 45 викладачів і 41 студент. 2011 року в Кременчуцькому націо­нальному університеті імені Михайла Остроградського відбулося урочисте відкриття навчального центру компанії Delcam (Велика Британія). Це великий крок уперед для університету Кременчука, адже наші студенти тепер мають передове ліцензоване програмне забезпечення, яке, до речі, для комерційних потреб коштує до 2,5 мільйона доларів. На п’яти машинах уже встановлено чотири програмних модулі. Сподіваємось отримати ще один, який буде безпосередньо з’єднаним із лазерно-струминним комплексом, який є в університеті. – Тобто університет має хорошу матеріально-технічну базу й сучасне обладнання? – Історія нашого навчального закладу – це більш як півсотні літ. Однак до 1997 року він був як загально-технічний факультет, пізніше – філіал Харківського політехнічного інституту. Матеріально-технічна база КрНУ формувалася поступово, корпуси зазвичай будували у 70 – 80 роки. У 90-х, прагнучи стати самостійним навчальним закладом, університет їх реконструював, а деякі важливі об’єкти, в тому числі гуртожитки, спортивну базу, придбав і відремонтував за власні кошти. Сьогодні на балансі університету – 10 навчальних корпусів, 60 спеціалізованих лабораторій, 26 комп’ютерних класів, бібліотека з комп’ютерною залою, редакційно-видавничий відділ, чотири гуртожитки, їдальня, актова зала, водноспортивний комплекс-басейн «Нептун», спортивний комплекс, дев’ять спортивних майданчиків, чотири городкових корти, скеледром, футбольний стадіон з трибунами на 10 000 місць, дві навчально-тренувальні бази, які влітку використовуються для оздоровлення й відпочинку студентів і працівників нашого закладу, Кременчуцький коледж КрНУ. Звісно, утримувати таку базу в сучасних умовах непросто. Але університет знаходить можливості як за підтримки МОНмолодьспорту, так і за рахунок власних та залучення спонсорських коштів. Упродовж 2008 – 2012 років виконано значні обсяги ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення естетичного й санітарно-гігієнічного стану приміщень. Важливим напрямом економічно-господарської діяльності в сучасних умовах є також виконання заходів з економії коштів і енерго­збереження. – Михайле Васильовичу, Ви очолюєте цей навчальний заклад десять років, що ж є основним у вашій роботі? – Наша основна мета – високі результати діяльності. А це, по-перше, підготовка висококваліфікованих кадрів для міста й регіону на основі найкращих традицій вітчизняної класичної університетської освіти, світового досвіду й сучасних вимог до підготовки фахівців в умовах глобалізації; по-друге – підготовка високоосвічених та інтелігентних людей. Ми готуємо молодь не лише до роботи, а й до життя, протягом якого кожний зможе здобувати знання самостійно й реалізовувати себе завдяки тим якостям, які закладено в альма-матер. Едуард ТУРЛО, «Освіта України» №1

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу