Розміщення проекту наказу МОНмолодьспорту «Про затвердження Переліку установ, до яких надсилаються автореферати дисертацій» заплановано на 5 березня. Про це йдеться в Орієнтовному річному плані проведення консультацій МОНмолодьспорту із громадськістю, повідомляє ІА «Наголос». Проект наказу МОНмолодьспорту «Про затвердження Порядку оформлення атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника» планують розмістити у рубриках «Повідомлення» та «Громадське обговорення» офіційного веб-сайту МОНмолодьспорту 10 березня. Мінімальна кількість фахових статей для захисту кандидатської дисертації становитиме – п’ять, а для докторської дисертації – 20, відповідно до наказу МОНмолодьспорту. Також, новий наказ зобов’язує науковців мати міжнародні публікації. За новими правилами, принаймні одна стаття аспіранта та чотири статті докторанта мають бути опубліковані в закордонних виданнях або у виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз. Наказ набере чинності з вересня. За словами першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми, наказ «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» не встановлює вимоги до міжнародних наукометричних баз. «Якщо стаття опублікована в українському виданні, внесеному до будь-якої міжнародної наукометричної бази, то ця публікація прирівнюватиметься до іноземної публікації за темою дисертації».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу