24 січня 2013 року під головуванням першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося засідання Науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки. У засіданні взяли участь члени Науково-координаційної ради – науковці, представники вищих навчальних закладів, а також виконавці науково-дослідних робіт та голови секцій. За словами Євгена Суліми, метою засідання Науково-координаційної ради є підбиття підсумків щодо отриманих наукових результатів за закінченими науково-дослідними роботами, виконання яких здійснювалось дев’ятьма науково-навчальними центрами вищих навчальних закладів протягом 2011 – 2012 років, у межах завдань Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008 – 2017 роки. Перший заступник міністра повідомив, що реалізація цієї цільової Програми дає змогу вирішити найважливіші завдання, зокрема: – оновлення матеріально-технічної бази науково-навчальних центрів вищих навчальних закладів: так, за період виконання 9 проектів університетами здійснено закупівлю обладнання на суму 7 312 тис. гривень, що становить 50 % від обсягу коштів, який було доведено на виконання завдань Програми.  – виконання на їх базі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та отримання конкретних наукових результатів, спрямованих на інноваційний розвиток національної економіки;  – формування мережі науково-навчальних центрів та в подальшому центрів колективного користування обладнанням. «Так, за останній час у провідних університетах України (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова, Національному авіаційному університеті тощо) вже створено 26 науково-навчальних центри. Такі центри мають стати осередками науки і освіти, поєднуючи потенціал сформованих відомих наукових шкіл, обдарованої студентської та аспірантської молоді, новітні форми навчання, наукової роботи та інноваційної діяльності», – наголосив Євген Суліма. Також він повідомив, що міністерство й надалі докладатиме максимум зусиль для забезпечення виконання завдань Програми повним обсягом. «Уже найближчим часом міністерство оголосить новий конкурс запитів наукових проектів на продовження виконання завдань Програми з обсягом фінансування 7 961 тис. гривень на 2013 рік», – зазначив перший заступник міністра. Окрім того, Євген Суліма повідомив, що «нова норма Закону України «Про здійснення державних закупівель» дає змогу проводити конкурсний відбір запитів на виконання завдань Програми без застосування процедури тендерних торгів. Відповідне роз’яснення міністерство отримало від Міністерства економічного розвитку і торгівлі». Він також нагадав, що не менш важлива норма цього закону дозволяє здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг вищим навчальним закладам та науковим установам за рахунок власних надходжень, зокрема, закупівлю наукового обладнання. «Нормативно-правова база сьогодні дає змогу вищим навчальним закладам та науковим установам, що не чекають тільки підтримки з державного бюджету, оновлювати матеріально-технічну базу, проводити наукові дослідження на сучасному світовому рівні та отримувати відповідні наукові результати, які дадуть змогу заробляти необхідні кошти», – наголосив Євген Суліма. За словами першого заступника міністра, одним із найважливіших завдань Програми є створення центрів колективного користування наукоємним обладнанням.  «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту планує проведення інвентаризації існуючого наукоємного обладнання вищих навчальних закладів та визначення шляхів його використання й модернізації, розробити Положення про центри спільного користування унікальним науковим обладнанням та забезпечити їх функціонування», – повідомив Євген Суліма.  Під час засідання виконавці презентували науково-дослідні роботи за напрямами: «Енергетика та енергоефективність», «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», «Нові речовини і матеріали». Після презентації наукових результатів за кожним напрямом заслухано голів секцій Науково-координаційної ради щодо експертних висновків, підготовлених з участю членів Науково-координаційної ради за результатами експертизи заключних звітів.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу