Формування законодавства у сфері професійної освіти: підсумки 2012-го та перспективи на 2013 рік 2012 рік видався достатньо плідним у питаннях законодавчого врегулювання професійно-технічної освіти. Протягом року Верховна Рада України прийняла шість законів, спрямованих на розв’язання цілого ряду проблем в організації професійної освіти і навчання в Україні як в навчальних закладах, так і на виробництві.   Даючи коротку анотацію до цих законів, треба наголосити, що наприкінці 2012 року відбулися надзвичайно важливі події, які визначатимуть весь законотворчий процес у нашій державі протягом наступних п’яти років. Обрано новий Парламент, сформовано його комітети, в тому числі і Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, до предмета відання якого віднесені: освіта; наука, науково-технічна діяльність та наукові парки; правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників; інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які належать до предметів відання інших комітетів); інтелектуальна власність; засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз. Головою Комітету обрано народного депутата Лілію Михайлівну Гриневич. 26 грудня 2012 року відбулося перше організаційне засідання Комітету з питань науки і освіти, на якому створено шість підкомітетів та обрані їх голови: з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (голова – Дзоз В.О.); з питань професійної освіти (голова – Дорохов А.М.); з питань вищої освіти (голова – Фаріон І.Д.); з питань науки та інноваційної діяльності (голова – Павленко Р.М.); з питань інтелектуальної власності (голова – Ємець Л.О.); з питань законодавчого забезпечення інтеграції України в міжнародний науковий та освітній простір (Парубій А.В.). ЗАДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Тепер кілька слів щодо прийнятих у 2012 році законів. Без сумніву, всі вони важливі, але серед них найбільш очікуваним можна назвати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою», № 5498-VI від 20 листопада 2012 року. Цей законодавчий акт спрямований на створення умов для більш оперативного прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її ресурсного забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітниках. Детально з текстом цього та інших законів можна ознайомитись в законодавчій базі Верховної Ради України. Не менш важливим є прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України», № 5460-VI від 16 жовтня 2012 року. Цим законом у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні внесено зміни до 63 законодавчих актів, які регулюють діяльність низки центральних органів виконавчої влади, в тому числі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби інтелектуальної власності, Державної служби молоді та спорту, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, Державної інспекції навчальних закладів. Внесені зміни і до деяких статей Закону України «Про професійно-технічну освіту». Зокрема, нового змісту набули норми щодо органів управління професійно-технічною освітою, визначені повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері професійно-технічної освіти, а також центрального органу, що реалізує державну політику в цій сфері. Треба звернути увагу на те, що прийнятим Законом вилучені з чинного законодавства норми, які відносили міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти до державних органів управління та надавали їй статусу координаційного органу з питань визначення та впровадження державної політики в галузі професійно-технічної освіти. СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ Актуальним, враховуючи події щодо масового притягнення за останні два роки до відповідальності керівників ПТНЗ за порушення в організації виробничої практики учнів, є прийняття Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», № 5026-VI від 22 червня 2012 року. Серед багатьох інших він містить норми щодо професійно-технічної освіти, внесено зміни також до ряду статей Закону України «Про професійно-технічну освіту», зокрема до статті 29 щодо організації виробничого навчання та виробничої практики. Нова редакція статті знімає положення про обов’язковість оплати виробничої практики. Така плата здійснюється роботодавцем, якщо вона визначена договором. Важливою подією стало прийняття Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, № 5499-VI від 20 листопада 2012 року. Згідно з цим законом державне замовлення формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), за поданням відповідних органів виконавчої влади з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків Державного бюджету України з цією метою. При цьому передбачено, що розміщення державного замовлення на підготовку кадрів здійснюється на конкурсних засадах. І ПЕНСІОНЕРАМ, І МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТАМ Не можна не згадати і про Закон України «Про професійний розвиток працівників» – № 4312-VI від 12 січня 2012 року. Цей законодавчий акт регулює питання формального та неформального професійного навчання працівників, яке здійснюється роботодавцями безпосередньо на виробництві, а також на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах для потреб власної господарської та іншої діяльності. Знаковою подією стало прийняття нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» – № 5067-VI від 05 липня 2012 року. І не лише тому, що він містить багато норм щодо професійного навчання громадян. В цьому законі втілені нові підходи до законодавчого врегулювання питань зайнятості громадян, реалізації гарантованих їх прав і свобод. На деяких моментах зупинимось більш детально, оскільки вони мають безпосереднє відношення до професійної освіти і навчання. Зокрема, згідно з новим законом, громадяни від 45 років зі страховим стажем не менш ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на разове отримання ваучера для оплати навчання новій професії або підвищення своєї кваліфікації. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Передбачено преференції і роботодавцям, які працевлаштовуватимуть певні категорії людей на нові робочі місця не менш ніж на два роки. Їм щомісяця компенсуватимуть фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу на місяць, за який сплачено внесок. Це стосується працевлаштування в тому числі і молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і яку вперше приймають на роботу. Закон стимулюватиме і молодих спеціалістів, які закінчили навчальні заклади і вирішили поїхати працювати в сільську місцевість. За відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах тому молодому працівникові, який уклав трудову угоду терміном не менш як на три роки з підприємством, установою чи організацією, розташованими в таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та разова адресна допомога в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України. А якщо молодий працівник пропрацює у такому населеному пункті не менш як 10 років, то житло передається йому у власність. Посилено мотивацію молоді до набуття певного досвіду роботи ще в період навчання. Учням і студентам професійно-технічних та вищих навчальних закладів цим Законом надано право на стажування в роботодавців строком до шести місяців. При цьому в обов’язковому порядку в трудовій книжці робиться запис про стажування. Важливо, що на цей період на стажерів поширюються всі права й соціальні пільги, встановлені для працівників. Не зайвим буде нагадати читачам і про те, що з прийняттям нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» втратив чинність Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» – № 2150-IV від 04 листопада 2004 року. Якщо говорити про перспективи законопроектної роботи у 2013 році, то треба зазначити, що цей період буде не менш напруженим. НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ У перші дні роботи Верховної Ради України нового скликання вже зареєстровано кілька законопроектів, які безпосередньо впливають на професійну освіту і навчання. Найбільшим за кількістю запропонованих норм щодо змін чинного законодавства є проект Закону про внесення змін до Закону України «Про професійно-технічну освіту» та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій, реєстраційний № 1057 від 12 грудня 2012 року, поданий народними депутатами України Симоненком П. М., Кілінкаровим С. П., Зубчевським О. П., Буховцем О. Ю., Гончаровим С. В. Метою законопроекту є створення умов для підвищення ролі та престижності робітничих професій, якості професійно-технічної освіти, встановлення гарантій для працівників цієї сфери і здобувачів професійно-технічної освіти, запровадження пільг для підприємств, установ, організацій, які беруть участь у підготовці кваліфікованих робітників. Проект достатньо складний та суперечливий і потребуватиме копіткої роботи. Невеликим за обсягом, але надзвичайно важливим представляється проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій – реєстраційний № 1058 від 12 грудня 2012 року, поданий народними депутатами України Симоненком П. М., Кілінкаровим С. П., Зубчевським О. П., Буховцем О. Ю., Гончаровим С. В. Законопроектом пропонується розширити перелік витрат, дозволених для введення до податкової знижки і зменшення загального річного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи за наслідками звітного податкового року на суму коштів, сплачених таким платником на користь професійно-технічних навчальних закладів на зміцнення їх навчально-матеріальної бази, а також на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обігу і надається для виробничого навчання учнів. Крім того, пропонується звільнити професійно-технічні навчальні заклади від сплати збору за першу реєстрацію транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, переданих їм у користування підприємствами транспортної промисловості. Не менш важливою є норма, запропонована в проекті Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення підготовки працівників робітничих професій – реєстраційний № 1092 від 13 грудня 2012 року, поданому народним депутатом України П. М. Симоненком, якою пропонується ввести підготовку кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної освіти до захищених видатків Державного бюджету України. НА ПОЧАТОК РОКУ – МАЙЖЕ 40 ЗАКОНОПРОЕКТІВ Крім того, є ціла низка законопроектів, що репрезентують зміни в інших системах освіти, але які частково пов’язані з професійно-технічною освітою та певним чином впливають на її подальший розвиток. Серед них проекти законів: про вищу освіту (№ 1187 від 28 грудня 2012 року); про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування в системі вищої освіти (№ 1188 від 28 грудня 2012 року); про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин у системі вищої освіти (№ 1189 від 28 грудня 2012 року), поданих народними депутатами Калетніком Г. М., Ківаловим С. В., Сорокою М. П.; про вищу освіту (№ 1187-1 від 11 січня 2013 року), поданий народними депутатами Яценюком А. П., Кличком В. В., Тягнибоком О. Я., Гриневич  Л. М., Оробець Л.Ю., Павленком Р. М., Розенком П. В., Сичом О. М., Фаріон І. Д. Особлива увага буде приділена законопроектам, спрямованим на соціальний захист педагогічних працівників, у тому числі в системі професійно-технічної освіти. Це такі проекти законів: про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань освіти щодо вдосконалення державної політики в галузі освіти (№ 0905 від 12 грудня 2012 року, народний депутат Самойлик К. С.); про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників (№ 1062 від 12 грудня 2012 року, народні депутати Симоненко П. М., Цибенко П. С., Матвєєв В. Г., Байдюк Л. М.); про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо збільшення розміру пенсійного забезпечення педагогічних працівників та встановлення додаткових державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам (№ 1124 від 19 грудня 2012 року, народні депутати Павловський А. М., Дубовой О. Ф., Дубіль В. О.). Загалом на початок 2013 року в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти опрацьовувалося майже 40 законопроектів. Їх кількість в подальшому зростатиме. Робота з таким обсягом проектів нормативних актів потребуватиме величезних інтелектуальних зусиль. Сподіваємось, що до неї долучаться Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні та регіональні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук України та її галузеві інститути, навчальні заклади, об’єднання роботодавців, громадські організації. Спільні, цілеспрямовані, виважені дії, без сумніву, дадуть позитивний результат у розв’язанні багатьох проблем системи професійно-технічної освіти та в пошуках адекватних відповідей сучасним викликам. «Освіта України» № 3 Василь Головінов, головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу