До українського фіналу щорічного кон­курсу Imagine Cap2012 пробилися три команди студентів відповідно трьох уні­верситетів трьох міст. Цей конкурс уже вдесяте проводиться у світі і його заключ­ний етап має відбутися в Сіднеї, в Ав­стралії. Вже втретє поспіль проекти юних учених об’єднані єдиною темою: «Уявіть світ, де технології допомагають у вирішен­ні глобальних проблем людства».

Фіналістам конкурсу, який проводить «Майкрософт Україна» за сприяння Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спор­ту надіслав привітання міністр Дмитро Табачник, який, зокрема, відзначив важ­ливість такого конкурсу, що дає студен­там можливість відчути себе молодими інноваторами і висловив упевненість, що праця інтелектуалів і їхнє прагнення до перемоги дадуть можливість Україні зая­вити про себе як про розвинуту ІТ-країну.

У напруженій боротьбі перемогу здо­була команда «quadSquad» Донецької фі­лії Комп’ютерної Академії «ШАГ» під ке­рівництвом завідувача кафедри розробки програмного забезпечення Дмитра Самойленка у складі Антона Степанова, Анто­на Постернікова, Максима Осіка та Ва­лерія Ясакова. Хлопці запропонували на розгляд фахового журі проект«EnableTalk» — спеціальну прилад-рукавчику, з допомогою якої отримають змогу спілку­ватися телефоном люди з обмеженими можливостями мови та слуху.

Друге та третє місця посіли відповід­но команди «Dark Spark» з Харківсько­го національного університету електроні­ки (Олексій Шваченко, Микола Захаров, Єгор Сергєєнков, Дмитро Кожевін — про­грама для електронно-медичного контро­лю фізичних вправ дітей з ДЦП) та «Cyber еа» з Одеської філії Комп’ютерної Академії «ШАГ» (Дмитро Городницький, Ольга Коваль, Павло Дубський, Станіс­лав Чернишов — хмарна бібліотека но­вого покоління).

«Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу