1 лютого під головуванням міністра юстиції України Олександра Лавриновича відбулося підсумкове засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. На засіданні з інформацією про стан реалізації Рекомендацій ВМКМР з правової освіти населення, прийнятих у 2012 році виступив заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України, заступник голови ВМКМР Борис Жебровський. Зокрема він доповів про те, що у вищих навчальних закладах створено структурні підрозділи зі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників; відкрито інформаційно-консультативні пункти, що діють за принципом «відкритий офіс»; проводяться конкурси на кращі бізнес-плани підприємницької діяльності, організовуються виставки, майстер-класи; встановлено ділові контакти з регіональними молодіжними центрами; зросла  кількість трансляцій теле- та радіопередач з питань професійної освіти та навчання; проводяться науково-практичні конференції з проблем фахової підготовки та працевлаштування випускників; набули поширення такі форми роботи, як тренінги, ділові ігри; у більшості ВНЗ створено електронні банки даних про потреби у фахівцях. Окрім того, у вищих навчальних закладах країни розроблені нові програми з навчальних дисципліни «Кримінальний процес»; «Криміналістика», «Кримінологія», «Кримінальний кодекс», «Кримінально-виконавче право», «Складання процесуальних документів з кримінальних справ», «Юридична психологія», «Правознавство»; «Кримінально-процесуальне право» тощо та   розміщено на веб-порталах; створено відеокоментар до III розділу «Досудове розслідування» Кримінального процесуального кодексу України;  відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України підготовлений збірник ситуативних завдань, розроблені бланки кримінально-процесуальних документів та алгоритми дій працівників органів досудового розслідування; підготовлені публічні мультимедійні лекції про гуманізацію кримінального судочинства в Україні, навчальний посібник «Кримінальний процес України: загальна частина» (за новим Кримінальним процесуальним кодексом України). Окремо на Всеукраїнській міжвідомчій координаційно-методичній  раді з правової освіти населення розглядалося питання юридичних клінік. Станом  на 2012 рік у вищих навчальних закладах країни створено понад 200 юридичних клінік. Упродовж 2012 року в цих клініках студентами надано майже 20 тис. безкоштовних правничих консультацій; відкрито Інтернет-проект, що передбачає надання безкоштовних юридичних інтернет-консультацій. Серед гострих проблем під час засідання обговорено питання забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження та попередження насильства в сім’ї. Також на засіданні членами ВМКМР затверджено план роботи на 2013 рік. Фото – з веб-сайту Міністерства юстиції

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу