МОНмолодьспорт у відповідь на чергові заяви, поширені Львівським національним університетом імені Івана Франка щодо скорочення штатів бібліотеки, вкотре повідомляє.

Для впорядкування структури та штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило в установленому порядку Типові штатні нормативи бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та Типову структуру бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (наказ від 27.09.2012 № 1058).

Вищі навчальні заклади надають освітні послуги як за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб. Міністерство рекомендує оплату праці бібліотечних працівників, загальна кількість яких визначена Типовими штатними нормативами, здійснювати як за рахунок загального так і спеціального фонду. При визначенні кількості працівників, які оплачуються з того чи іншого фонду, пропонується користуватись співвідношенням кількості студентів, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб  у конкретному вищому навчальному закладі.

Водночас зазначаємо, що Типові штатні нормативи бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та Типова структура бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації є обов’язковими для використання для всіх вищих навчальних закладів III –  IV рівнів акредитації. За такою структурою і штатними нормативами працюють всі бібліотеки вищих навчальних закладів галузі.

Львівському національному університету імені Івана Франка було запропоновано структуру і штатний розпис бібліотеки привести у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27.09.2012 № 1058, із застосуванням вищезазначеного співвідношення кількості студентів. У разі виробничої необхідності навчальним закладом можуть бути введені додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

Закликаємо керівництво Львівського національного університету імені Івана Франка до конструктивної співпраці.

Прес-служба МОНмолодьспорту 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу