У засобах масової інформації, зокрема, в окремих Інтернет-виданнях, з’явилися публікації за авторством Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Гриневич стосовно документообігу у вищих навчальних закладах та його ускладнення, у зв’язку з виданням Міністерством наказу від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації».

У зв’язку з цим, інформуємо, що документообіг у вищих навчальних закладах завжди здійснювався на основі уніфікованих, затверджених наказом Міністерства бланках документації. Такий наказ проходив обов’язкову реєстрацію у Міністерстві юстиції України.

До видання згаданого наказу, вищі навчальні заклади послуговувалися формами документації затвердженими наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 3 серпня 1984 року № 253. Зазначеним наказом затверджено 84 такі форми.

Застосування уніфікованої документації спрямоване на спрощення обліку різних видів діяльності вищого навчального закладу (навчальна, наукова, методична, фінансова тощо) на різних його рівнях, починаючи від окремого студента чи викладача і закінчуючи структурними підрозділами і вищим навчальним закладом у цілому; забезпечення контролю навчальної, трудової та фінансової дисципліни тощо. Відомості, що містяться в таких формах лежать в основі усієї статистичної інформації стосовно вищої освіти, використовуються для аналізу стану галузі, планування перспектив її розвитку, позиціювання вищих навчальних закладів в національному та інших рейтингах.

Звичайно, що форми, затверджені у 1984 році морально застаріли і не можуть вже відображати в повній мірі діяльність вищого навчального закладу. Зміни в організації навчального процесу, розширення сфери діяльності вищого навчального закладу вимагають також і відповідних змін у обліку такої роботи.

Наказом МОНмолодьспорту від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» затверджено 64 такі форми.

Досвід їх впровадження з вересня 2012 року показав доцільність внесення коректив до окремих форм.

З цією метою, МОНмолодьспортом з вересня 2012 року по лютий 2013 року зібрано зауваження та пропозиції вищих навчальних закладів стосовно внесення окремих змін до згаданих форм. Крім цього, затверджено склад робочої групи з доопрацювання форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах, завданням якої є вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах і внесення відповідних змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29 березня 2012 року № 384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації».

Прес-служба МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу