На виконання пункту 15 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084, просимо до 5 березня 2013 року подати Міністерству в паперовому та в електронному вигляді за адресою kuranda@uintei.kiev.ua відомості про основні результати виконання науково-дослідних робіт у 2012 році в рамках бюджетної програми “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії” (КПКВК 2201040).

Зокрема, йдеться про роботи за такими напрямами: дослідження та науково-технічні розробки; проекти державної цільової програма “Наука в університетах”; міжнародні наукові та науково-технічні програми і проекти, що виконуються в рамках бюджетної програми; підготовка наукових кадрів в рамках зазначеної бюджетної програми; підтримка наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання; підтримка інноваційної діяльності та трансферу технологій, що здійснюється в рамках бюджетної програми.

Зазначені відомості просимо формувати відповідно до вимог Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій (далі – Порядок), затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 11.01.2012 № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30 січня 2012 року за № 146/20459 (зі змінами згідно з наказом від 27.11.2012 № 1329) та розміщеного разом з Методичними рекомендаціями щодо надання Держінформнауки головними розпорядниками бюджетних коштів відомостей про основні результати у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності на офіційному веб-сайті Держінформнауки www.dknii.gov.ua у розділі «Науково-технічна політика» рубрики «Науково-технічна діяльність».

Для формування зазначених вище відомостей рекомендуємо використовувати інформацію про науково-технічну діяльність за 2012 рік, підготовлену відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 30.11.2012  № 1360.

Звертаємо увагу, що при формуванні відомостей необхідно заповнювати усі, без винятку, форми №1-11 Порядку. У разі відсутності даних для заповнення зазначених форм, у формах проставляються нулі по ключових позиціях.

Консультації щодо заповнення форм можна отримати за телефонами: стосовно форм № 1-8, 11: 287-82-32, 521-00-02;

форм № 9-10, 11: 287-82-00, 521-00-56.

Прес-служба МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу