«Керівництво Слов’янського технікуму залізничного транспорту звертається з проханням надати роз’яснення щодо порядку та правомірності відрахування керівником навчального закладу студента, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, за заборгованості (більше двох предметів) за результатами семестрового контролю, багато пропусків занять з неповажних причин (повністю припинив навчання), а також, якщо він є повнолітнім (досяг 18-ти років) та має повну загальну середню освіту.

Директор технікуму Ю. Жиров, Слов’янськ Донецької обл.»

 

Статтею 32 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що ке­рівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень відраховує осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. Згідно з п. 15 наказу Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих за­кладів освіти», відрахування непов­нолітніх студентів здійснюється за погодженням із службою у спра­вах дітей місцевих органів вико­навчої влади. Відрахування студен­тів доречно погоджувати з органами студентського самоврядування.

Оскільки студент не виконує навчальний план та має багато пропусків занять з неповажних причин, то, враховуючи п. 14 на­казу № 245 керівник має право відрахувати такого студента за академічну неуспішність та за по­рушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Студент є повнолітнім, тому пого­джувати відрахування зі службою у справах дітей місцевих органів виконавчої влади непотрібно.

Це питання розглядається від­повідно до закону, моральний ас­пект не враховується.

P.S. Як журналіст, не можу втри­матися від коментаря до цього листа. У кожному вищому навчальному за­кладі передбачено посаду заступни­ка директора з навчальної та вихов­ної роботи. То, може, цю проблему має розв’язувати той, чиї обов’язки передбачені штатним розписом? Та й керівництву технікуму є над чим подумати і попрацювати, перед тим, як ставити хрест на долі юнака, ко­трий, як сказано в листі, «позбавле­ний батьківського піклування».

Підготувала Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України» № 16

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу