Відповідну Постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 6 лютого 2013 року. Урядом внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 і від 11 березня 2009 р. № 181 щодо фінансування видання підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

Прийняття акта спрямовано на вдосконалення нормативно-правової бази видання навчальної літератури у частині уточнення строків видання підручників, які сьогодні тривають до п’яти місяців: від фахового редагування, художнього оформлення та верстки оригінал-макету підручника у видавництві до друку на поліграфічному підприємстві. Адже якість освітніх послуг безпосередньо залежить від забезпеченості навчально-виховного процесу підручниками і посібниками, якими держава має забезпечити навчальні заклади.

Прийняття постанови сприяє здійсненню єдиної державної політики у галузі освіти, забезпеченню соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, сприятиме своєчасній реалізації програми «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів» спрямованої, зокрема, на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетних асигнувань.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу