Вітчизняні та міжнародні фахівці зібрались у Львові для посилення співпраці та обміну досвідом щодо викладання медичного права 26 квітня 2012 року у Львові відкрито VI Всеукраїнську (V Міжнародну) науково-практичну конференцію з медичного права: «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права». Цьогоріч науково-практичний захід проходить під гаслом: «Правова медицина починається зі студентської лави». Протягом робочих засідань 26-28 квітня 2012 року представники органів влади, медико-правові фахівці, міжнародні експерти із 13 зарубіжних країн, представники 32 українських та 28 зарубіжних ВНЗ планують обмінятися досвідом та налагодити співпрацю з метою зміцнення навчального компоненту медичного права, а також представити цікаві презентації. 26 квітня 2012 року пленарне засідання відбулось у залах Львівського Будинку вчених, де виступили провідні експерти з медичного права. 27 квітня 2012 року у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького планується проведення трьох міжнародних «круглих столів»: «Викладання курсу «Медичне право» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право»; «Викладання курсу «Медичне право» в медичних закладах освіти на додипломному та післядипломному рівнях»; «Викладання біоетики та прав людини у сфері охорони здоров’я у медичних і юридичних вишах». Варто відзначити, що 2011 став роком навчально-методичного успіху в сфері розвитку медичного права України: затверджено типову навчальну програму з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів III-IV р. а., що навчаються за напрямом підготовки «Право» (за ред. Бронової В., к.ю.н. Сенюти І.) та навчальну програму «Медичне право України» для слухачів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (за ред. к.ю.н., доц. Сенюти І. та к.м.н., доц. Січкоріза Є.). Серед організаторів конференції: Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство юстиції України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Київський університет права Національної академії наук України, Міжнародний фонд «Відродження», Проект USAID «Правова країна». Голова оргкомітету конференції Ірина Сенюта наголосила: «Без перебільшення можна стверджувати про державне визнання медичного права як навчального вектору, про досягнення омріяної вершини освітянського Олімпу, оскільки закладено навчально-методичний фундамент, а далі – не менш важлива місія поетапного впровадження медичного права в навчальні плани медичних і юридичних ВНЗ».  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу