15 лютого під головуванням міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти. Міністр висловив переконання, що шлях до підвищення якості професійно-технічної освіти – у вдалому поєднанні законів педагогіки і виробництва. У засіданні взяли участь члени робочої групи, а також безпосередні розробники державних стандартів професійно-технічної освіти – керівники усіх регіональних науково-методичних установ ПТО та провідних професійно-технічних навчальних закладів, представники Федерації роботодавців України. Звертаючись до учасників засідання, міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник висловив сподівання, що, незважаючи на оновлений склад робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів ПТО у зв’язку зі змінами в центральних органах виконавчої влади, подальша робота та напрацювання продовжуватимуть приносити ефективні результати. Окрім того, Дмитро Табачник поінформував про підсумки діяльності робочої групи за 2012 рік: «Хотів би сказати, що реалізація державної стратегії і політики в галузі професійно-технічної освіти щодо науково-методичного забезпечення змісту ПТО у 2012 році була зосереджена на кількох напрямках: це оновлення змісту шляхом впровадження державних стандартів з конкретних професій; розробленні робочих навчальних планів та навчально-планової документації для соціальних партнерів; інформаційному та навчально-методичному забезпеченні навчально-виробничого процесу; координації діяльності методичних та навчальних установ з питань підготовки робітничих кадрів; впровадженні інноваційних освітніх технологій, нових форм і методів професійної підготовки;  і звичайно, як і у минулі роки – поширенні передового педагогічного і виробничого досвіду». Міністр також поінформував, що за минулий рік розроблено та затверджено 60 державних стандартів професійно-технічної освіти з актуальних на ринку праці професій. За словами міністра, активну участь у розробці державних стандартів взяли організації роботодавців, які визначали кваліфікаційні вимоги до кожної професії. На думку Дмитра Табачника, для підвищення якості професійно-технічної освіти потрібно, в першу чергу, робити акцент не на процесі навчання, а на результатах, на практичних навичках. «Це, власне, якраз той момент, на який націлені у першу чергу роботодавці», – сказав міністр. Окрім того, Дмитро Табачник наголосив, що важлива умова успішного розвитку ПТО, враховуючи її специфіку, – активна взаємодія усіх ланок органів виконавчої влади, соціальних партнерів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і, безумовно, наукових установ, а також, що не менш важливо, – чітке розуміння та вдале поєднання законів виробництва та законів педагогіки. «Хочу підкреслити, що місце професійно-технічної освіти, її роль, не є чимось сталим, законсервованим, а має корегуватися відповідно до змін, що відбуваються і в суспільстві, і в освіті, і в науці, та на виробництві. Повинен відбуватися процес взаємодії освіти, науки і виробництва», – зазначив міністр. Під час наради про переваги державного стандарту нового покоління з професії «Зварник», який був розроблений та затверджений МОНмолодьспорту спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України, розповів директор Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту Петро Проценко. Яскраві приклади удосконалення методики розроблення стандартів ПТО навела начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Алла Луцька. Зокрема, вона наголосила на важливості модернізації освітньо-кваліфікаційної характеристики для кожного рівня кваліфікації. Окрім того, Алла Луцька поінформувала про ефективність відміни лінійної траекторії при опануванні професією під час виробничого навчання. За словами Алли Луцької, кожен навчальний заклад ПТО має особисто вирішувати порядок опанування професією учнями у межах державного стандарту, оскільки не можна чітко встановлювати одну і ту ж кількість годин практичних та теоретичних занять для кожної професії. Про перелік професій для розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти у 2013 році доповів директор департаменту професійно-технічної освіти, відповідальний секретар міжвідомчої робочої групи В’ячеслав Супрун. Також з пропозиціями щодо покращення співпраці ПТНЗ з роботодавцями виступив заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошніченко. Наприкінці засідання Дмитро Табачник закликав вносити пропозиції, зауваження та побажання до проекту протоколу засідання міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів ПТО.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу