15 лютого в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту України Бориса Жебровського відбулася нарада директорів навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У нараді також взяли участь керівники провідних професійно-технічних навчальних закладів, наукових та методичних установ. Борис Жебровський вручив дипломи переможцям Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію методичної роботи серед навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти та Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів. Щодо пріоритетних напрямів роботи регіональних методичних установ, зокрема, організації навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти йшлося у виступі директора департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту В’ячеслава Супруна. Він наголосив на здійсненні аналізу якості навчання з професійної та загальноосвітньої підготовки, проведенні стажування педагогічних працівників на підприємствах та на базі навчальних закладів, впровадженні у навчально-виробничий процес інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій. Людмила Шевчук, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, ознайомила учасників наради з досвідом роботи центру щодо основних напрямів його діяльності, акцентувала увагу на впровадженні інноваційних форм курсового підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві Катерина Мірошниченко доповіла про роботу кабінету щодо вивчення та впровадження позитивного педагогічного і виробничого досвіду у навчально-виробничий та навчально-виховний процес. За її словами, важливими складовими роботи є підготовка та випуск інформаційних матеріалів, організація та проведення виставок навчальної, навчально-методичної та методичної літератури. Окремо вона розглянула питання щодо розробки Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій. Неля Ничкало, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, у своєму виступі звернула увагу на необхідність проведення науково-дослідної роботи як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях. Також вона наголосила на тісній співпраці методичних служб з науково-методичними виданнями, зокрема з журналом «Професійно-технічна освіта». Напрями модернізації змісту професійної освіти з урахуванням динамічних техніко-технологічних змін у галузях виробництва, необхідність розроблення укрупнених державних стандартів професійно-технічної освіти на підставі національної рамки кваліфікацій та з урахуванням світових підходів до їх створення розглянула Валентина Радкевич, директор Інституту професійної освіти НАПН України. У виступі Наталії Запольської, директора департаменту управління справами МОНмолодьспорту, наголошувалося на організації роботи професійно-технічних навчальних закладів та установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту, з питань раціонального використання, утримання та збереження державного майна. Ніна Березіна, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства, у своєму виступі звернулася до керівників методичних установ щодо покращення організації виховної та позакласної роботи в професійно-технічних навчальних закладах. Про надання методичної та практичної допомоги навчальним закладам та установам професійно-технічної освіти з питань фінансового та бюджетного планування, використання бюджетних коштів; про основні проблеми та їх вирішення з питань  утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування розповіла Валентина Міхницька, заступник начальника відділу зведеного планування та аналізу МОНмолодьспорту. Ольга Флярковська, начальник відділу науково-методичного забезпечення моніторингових досліджень Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, ознайомила присутніх з узагальненими статистичними матеріалами моніторингового дослідження «Стан і розвиток професійно-технічної освіти» за підсумками 2012 року та завданнями на поточний рік. Підсумовуючи, Віктор Паржницький, начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, проаналізував здобутки та проблеми діяльності регіональних навчально-методичних установ у минулому році, а також звернув увагу на врахування окремих пунктів при розробці планів роботи методичних установ на поточний рік. Так, за підсумками наради прийняті рішення щодо узагальнення та поширення досвіду роботи кращих регіональних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти – переможців Всеукраїнських конкурсів. Зокрема, вирішено провести на їх базі практичні семінари. Також заплановано: розробити не менше семи державних стандартів професійно-технічної освіти з укрупнених професій за модульно-компетентнісною технологією; створити робочу групу з розробки структури та визначення змісту річних планів регіональних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти; розробити положення про стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; затвердити нове положення про навчально (науково)-методичний центр (кабінет) професійно-технічної освіти у АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу