18 лютого під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександра Якименка та з участю працівників департаменту відбулося звітування проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації про результати наукової та науково-технічної діяльність за 2012 рік. Про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік доповіли: Любов Кравченко, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Тамара Поніманська, проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету; Аліна Сбруєва, проректор з наукової роботи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Богдан Буяк, проректор з наукової роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Микола Лазарєв, проректор з наукової роботи Української державної інженерно-педагогічної академії; Лариса Ткачук, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Микола Трубчанінов, начальник НДЧ Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Основна увага під час виступів зосереджувалася на якості виконання робіт та на їх кінцевих результатах у вигляді науково-технічного продукту, зокрема: патентів на винаходи, свідоцтв на твір, монографій, підручників та навчальних посібників. Зазначалося, що авторами або співавторами мають бути штатні працівники університетів та наукових установ міністерства. Аналізуючи результати наукової діяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, директор департаменту Олександр Якименко наголосив на незадовільному науковому результаті фундаментальних досліджень на тему: «Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань в Україні», який представлено у вигляді навчального посібника «Економічна теорія». Аналіз посібника виявив невідповідність змісту темі, що свідчить про нецільове використання бюджетних коштів. Під час звітування активно обговорювалися питання інтелектуальної власності, зокрема, щодо патентування науково-технічних розробок та підтримки охоронних документів як в Україні, так і за її межами, комерціалізації наукових результатів тощо. Під час звітів були позитивно відзначені наукові результати досягнуті у 2012 році Українською державною інженерно-педагогічною академією щодо ефективності використання бюджетних коштів, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу