Звітна кампанія вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік продовжується. 22 лютого 2013 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександра Якименка продовжила презентацію наукових здобутків друга група університетів економічного профілю. Олександр Якименко оголосив порядок денний засідання та закликав проректорів із наукової роботи у своїх доповідях зосередити увагу на конкретних наукових результатах, отриманих від виконання науково-дослідних робіт, міжнародної діяльності, наукової роботи студентів та молодих учених, практичного застосування отриманих наукових результатів та їх комерціалізації. На засіданні, під час презентації наукових результатів розгорнулася жвава дискусія щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених університетами, зокрема патентів, свідоцтв тощо, результатом якої стало окреме доручення директора департаменту Олександра Якименка щодо надання університетами економічного профілю пропозицій по удосконаленню відповідної нормативно-правової бази. Активну участь в обговоренні наукових результатів, проблемних питань щодо забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету прийняв, запрошений на засідання, помічник міністра фінансів Ігор Чугунок, який закликав до спільної співпраці щодо упорядкування нормативно-правової бази з метою позитивного вирішення порушених питань. На засіданні всі економічні університети приємно здивували не тільки результативними показниками, отриманими у 2012 році, але і яскравими, змістовними, структурованими презентаціями. Особливо вдалою була презентація Харківського національного економічного університету. Проректор із наукової роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління Олена Гонта звернула увагу присутніх, що звітна кампанія в запропонованому форматі фактично є методичним семінаром та дозволяє не тільки поділитися отриманими науковими здобутками, але і запозичити позитивний досвід щодо організації наукового процесу в університетах. Підводячи підсумки засідання Олександр Якименко запропонував проректорам з наукової роботи об’єднувати зусилля з метою формування затребуваних галузями економіки тематик наукових досліджень і розробок та погоджувати технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт з замовниками. З доповідями виступили: Проректор з наукової роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського Олена Азарян; Проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету Анатолій Ковальов; Проректор з наукової роботи Харківського національного економічного університету Володимир Єрмаченко; Проректор з наукової роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління Олена Гонта.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу