26 лютого 2013 року в залі колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, під головуванням Олександра Якименка – директора департаменту наукової діяльності та ліцензування, закінчився черговий день звітування проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації про результати наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік. Свої звіти представили: Запорізький національний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Севастопольський національний технічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Українська академія друкарства, Харківський національний університет радіоелектроніки Основна увага, під час звітування, зосереджувалася на конкретних наукових здобутках, отриманих протягом звітного року при виконанні наукових досліджень і розробок за бюджетною та госпдоговірною тематикою. Крім того, активно обговорювалися і проблемні питання, які виникають при впровадженні наукової та науково-технічної діяльності в університетах. Коментуючи виступи, Олександр Якименко в цілому наголосив на стабільності та позитивній динаміці у науковій діяльності університетів, що звітувалися. Були позитивно відзначені наукові результати, досягнуті у 2012 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Українською академією друкарства, Севастопольським національним технічним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки. У той же час, Олександр Якименко звернув окрему увагу проректорів з наукової роботи на необхідність якісного планування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розвитку профільних шкіл, посилення кадрового та наукового потенціалу для забезпечення виконання робіт за кошти державного бюджету.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу