4 березня 2013 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександра Якименка та за участю працівників департаменту звітували про свої наукові здобутки вищі навчальні заклади художньо-будівельної групи. Свої звіти презентували: 1. Проректор з наукової роботи Закарпатського художнього інституту Михайло Приймич. 2. Проректор з наукової роботи Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Тетяна Малік. 3. Проректор з наукової роботи  Львівської національної академії мистецтв Роман Яців. 4. Проректор з наукової роботи Національної академії природоохоронного та курортного будівництва Микола Любомирський. 5. Проректор з наукової роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв Сергій Єрмаков. 6. Проректор з наукової роботи Харківської національної академії міського господарства Віктор Харченко. 7. Проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету Зиновій Задорожній. Доповідачі зосередилися на конкретних наукових здобутках, отриманих протягом звітного року при виконанні наукових досліджень і розробок за бюджетною та госпдоговірною тематикою. Також  активно обговорювалися і проблемні питання, які виникають при впровадженні результатів наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах. Олександр Якименко проаналізував кожний виступ та доручив доопрацювати звіт про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік з урахуванням висловлених зауважень Львівський національній академії мистецтв. Було висловлено пропозицію щодо подання на конкурсний відбір комплексних спільних проектів з провідними вищими навчальними закладами мистецького спрямування для посилення наукової складової досліджень. Підбиваючи підсумки засідання, Олександр Якименко запропонував проректорам з наукової роботи вищих навчальних закладів будівельної групи  формувати запити на проекти науково-дослідних робіт відповідно до вимог реального економічного стану з подальшої можливістю їх комерціалізації.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу