У Каневі біля пам’ятника Кобзареві на Тарасовій горі нагороджено перемож­ців ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської моло­ді імені Тараса Шевченка та ХІ Всеукра­їнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяче­ного Шевченківським дням. В урочистостях взяли участь перший заступник міністра освіти і науки, мо­лоді та спорту Євген Суліма, заступник міністра культури Тимофій Кохан, за­ступник голови Черкаської обласної дер­жавної адміністрації Тетяна Прітченко, директор Інституту інноваційних техно­логій та змісту освіти МОНмолодьспорту Олександр Удод, представники обласно­го Управління освіти і науки, Черкась­кого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Євген Суліма зазначив, що конкурс ви­ховує майбутнє покоління творчих осо­бистостей — письменників, поетів. За словами першого заступника міністра, коли він читав збірку творчих робіт пе­реможців конкурсу, його найбільше вра­зив емоційністю та образністю твір Олек­сія Лютого — учня 5-го класу Білозірської загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської об­ласті «Садок вишневий коло хати». Євген Суліма звернувся до педагогів: «Хочеться сказати теплі слова вчителям. Саме ви, дорогі колеги, допомагаєте сво­їм вихованцям розкривати власні здібнос­ті, перемагати в конкурсах, досягати но­вих вершин». Упродовж року понад один мільйон учасників змагалися за перемогу в ІІ Між­народному мовно-літературному конкур­сі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Зазначимо, що в Кон­курсі взяли участь знавці не лише укра­їнської мови й літератури, а й інших мов: російської, молдовської, кримськотатар­ської, польської, болгарської. Відповідно до Указу Президента України Постанови Кабінету Міністрів 39 найкращих учнів і студентів з числа переможців цього кон­курсу отримуватимуть стипендії Президента України. За підсумками змагання нагороджуються по 27 призерів у кож­ній з номінацій — «Література», «Історія України та державотворення». Найкращі роботи талановитих юних літераторів, ша­нувальників історії рідного народу будуть надруковані у збірках творів переможців ХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Конкурс об’єднав учнівську молодь 5-11 класів ЗНЗ, в тому числі ліце­їстів військових ліцеїв, учнів професійно-технічних училищ, студентів і курсантів ВНЗ І— IV рівнів акредитації всіх форм власності та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних сил, учнів­ську та студентську молодь з числа укра­їнців, яка проживає в інших державах. Прес-служба МОНмолодьспорту «Освіта України» № 18

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу