Наказами Міністерства освіти і науки призначено академічні стипендії студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012/2013 навчального року.

Так наказом від 03.04.2013 року № 405 призначено академічні стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012/2013 навчального року. Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України, які найбільш відзначилися у навчанні. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів. У ІІ семестрі такі стипендії отримують 380 студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та 164 студента вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Відповідно до наказу Міністерства від 03.04.2013 року № 406 призначено академічні стипендії імені Вадима Гетьмана студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012/2013 навчального року.

Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана призначається студентам вищих економічних навчальних закладів III-IV рівня акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчанні та науковій діяльності, починаючи з другого курсу. Розподіл стипендій між ВНЗ здійснюється центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі економічні навчальні заклади, у межах, встановлених МОН. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами ВНЗ двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.

У ІІ семестрі академічну стипендію імені Вадима Гетьмана отримають 9 студентів таких ВНЗ України як: Тернопільський національний економічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Одеський національний економічний університет, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківський національний економічний університет та Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Наказом від 03.04.2013 року № 407 призначено академічні стипендії імені М. С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012/2013 навчального року. Академічна стипендія імені М. С. Грушевського призначається студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися у навчанні, починаючи з другого курсу. 

Згідно із наказом Міністерства від 03.04.2013 № 408 також на ІІ семестр призначено академічні стипендії імені Ігоря Курчатова. Така академічна стипендія призначається починаючи з другого курсу студентам ВНЗ IV рівня акредитації денної форми навчання, які здобувають освіту за спеціальностями “Атомна енергетика” та “Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” і найбільше відзначилися в навчанні та науковій діяльності.

Окрім того, відповідно до наказу від 03.04.2013 № 409 призначено академічну стипендію імені В. М. Чорновола на II семестр 2012/2013 навчального року. Академічна стипендія імені В. М. Чорновола призначається 5 студентам денної форми навчання факультетів (інститутів) журналістики державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній та творчій роботі, починаючи з другого курсу. Отримуватимуть такі академічні стипендії студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Маріупольського державного університету.

У свою чергу, 5 студентів ДВНЗ «Національний гірничий університет» у ІІ також отримуватимуть академічні стипендії Президента України (наказ від 03.04.2013 № 410 «Про призначення академічної стипендії Президента України студентам державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» на II семестр 2012/2013 навчального року»). Такі стипендії призначаються студентам, які навчаються за спеціальностями з напряму підготовки “Гірництво”.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *