Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, і саме тому є однією із складових загальнолюдських цінностей. Таку думку міністр освіти і науки України висловив під час Загальних зборів НАПН України «Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2012 році та завдання на 2013 рік». Під час засідання Дмитро Табачник поінформував про стан сучасної системи освіти України.  Насамперед міністр наголосив на актуальності співпраці між Міністерством освіти і науки України та Національною академією педагогічних наук України. «Основним фактором, що зумовлює необхідність такої співпраці є невпинний розвиток суспільства, зростаючі вимоги ринку праці, а отже – й необхідність підвищення якості освіти», – зазначив Дмитро Табачник.  За словами міністра, «в освітній галузі України сьогодні працює півтора мільйона людей, і ми – єдина галузь, яка впродовж минулого року на 6,5 тис. збільшила кількість своїх колег за рахунок педагогів та вихователів дошкілля».  Значне збільшення кількості працівників дошкільної освіти стало можливим завдяки активній роботі Міністерства освіти і науки України впродовж останніх трьох років у напрямку розширення охоплення дошкільною освітою. «За 3 роки кількість дошкільнят, які мають змогу відвідувати дитячий садок, збільшилася з 63 % до 85,5 %, за цей час з’явилося 1350 нових дошкільних установ. Сьогодні можна говорити про те, що ми впевнено виходимо на показник рівня охоплення дошкільною освітою, рекомендований Європейським Союзом, тобто на 87 %», – зазначив Дмитро Табачник. Міністр також розповів про новий Державний стандарт загальної середньої освіти, запроваджений з 1 вересня 2012 року, згідно з яким передбачено обов’язкове вивчення іноземної мови з 2 класу. «Це так званий старт нової української школи: це нові стандарти, нові програми і підручники», – сказав Дмитро Табачник.  Також, за словами міністра, значно модернізовано систему професійно-технічної освіти. Зокрема, починаючи з 2010 року, розроблено та впроваджено близько 250 Державних стандартів профтехосвіти, і, як поінформував Дмитро Табачник, у 2013 році їх кількість доповниться ще 50-ма. Окрім того, міністр наголосив: «Необхідно конструювати нові форми співпраці з роботодавцями задля забезпечення випускників профтехучилищ достойними робочими місцями». Модернізувалася і так звана «найвища ланка вищої освіти» – навчання студентів із-за кордону у вищих навчальних закладах України: «Три роки тому ми стартували з 40 тисячами іноземних студентів-контрактників, а сьогодні в Україні таких студентів – 61 тисячі зі 152 країн світу».  Під час доповіді Дмитро Табачник також окреслив актуальні завдання сучасної педагогічної науки, серед яких:  – широка реалізація компаративних досліджень з метою виявлення кращих світових освітніх практик;  – реалізація продуктивного міжнародного співробітництва в усіх ланках освіти;  – апробація та впровадження інноваційних педагогічних систем з широким використанням найсучасніших інформаційних технологій;  – дослідження і реалізація сучасних підходів до реального забезпечення рівного доступу до якісної освіти («і, звичайно, моніторинг і пропозиції до якості освіти»). Як підкреслив Міністр, надзвичайно актуальними також є створення умов і можливостей для свободи вибору освіти та забезпечення можливостей для здобуття освіти впродовж всього життя, «тобто всі ті виклики, якими живе сучасний світ». На завершення Міністр освіти і науки зазначив, що МОН позитивно оцінює роботу Національної академії педагогічних наук за звітній період та закликав членів академічного складу НАПН України частіше долучалися до роботи екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу