На  Всеукраїнській конференції на тему: «Сучасні підходи до організації роботи з дітьми, які мають особливі потреби», що відбулась 4 квітня 2013 року у Міністерстві освіти і науки України, доктор медичних наук, професор Національної медичної академії  імені П. Л. Шупика Анатолій Чуприков відмітив єднання педагогів, батьків і медиків у вирішенні означених питань.

Анатолій Павлович презентував свою книгу «Розлади спектра аутизму: медична та  психолого–педагогічна допомога». Ця книга є першою в Україні спробою поєднати надбання медичних та психолого-педагогічних науковців і практиків у допомогти особам з розладами спектра аутизму.

«Позитивним є те, що Міністерством освіти і науки України зроблено важливі кроки у вирішенні цих питань. Про це свідчить і проведення цієї Конференції. Вперше вдалось продемонструвати своєчасність, актуальність єднання педагогів, медиків, психологів, батьків. Тільки спілкуючись, обмінюючись досвідом можна рухатись вперед» – сказав Анатолій Чуприков.

Діна Шульженко доктор психологічних наук, професор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, вважає, що «одним з важливих напрямків роботи є формування готовності дітей дошкільного віку до інклюзивної форми освіти. Необхідно також вивчити світовий досвід з дошкільної інклюзивної форми освіти. Тому дуже важливо проводити  заходи такого рівня, що сприяє розповсюдженню інформації про аутизм  та раннє діагностування і втручання».

Олена  Яковенко, нейропсихолог, директор центру лікувальної педагогіки (м. Київ) відмітила: «Чудово, коли у вирішенні означених питань об’єднуються батьки-педагоги-медики. Адже, чим раніше буде проведено діагностування кожної дитини, щоб відмітити ті особливі потреби, які відрізняють їх від інших дітей, тим  більше надії на  її щасливе майбутнє. Присутність окремих ознак вказує на те, що дитина перебуває у групі ризику та потребує обстеження, щоб упевнитися в її нормальному розвитку. Необхідно негайно звернутись  до педіатра для отримання консультації, якщо:

– дитина не посміхається, не виявляє теплих і радісних почуттів у віці 6 місяців і більше;

– не повторює за дорослими звуки, не посміхається у відповідь на усмішку, не проявляє емоції за допомогою міміки у віці від 9 місяців;

– у  12 місяців спостерігається   відсутність  дитячого белькотіння, звичайних жестів, таких як вказати пальцем, продемонструвати, витягнути руку, щоб дотягнутися або помахати на прощання;

–  у  16 місяців не знає жодних слів ;

–  у 24  місяці  відсутні осмислені  фрази із двох слів (без наслідування або повторення)».

Всі зійшлися на одній думці: незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна дитина має право на повноцінне життя,  якісне медичне обслуговування та якісну освіту.

Підбиваючи підсумки Конференції,заступник міністра Борис Жебровський зазначив: «Ми готові відгукнутись на будь-яку ініціативу, слушні пропозиції, експерименти. Але з однією умовою – все має пройти наукову експертизу. Занадто висока ціна  ризиків у цій справі».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу