У Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара видали посібник, що допомагає ефективно виявляти студентський плагіат  Сучасний розвиток інформаційних технологій і стрімка інформатизація суспільства створюють сприятливі умови для неконтрольованого використання продуктів інтелектуальної власності й плагіату, а також розширюють можливості запобігання цим негативним явищам. Починаючи з 2012 року, в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара на кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів проводиться експеримент із комп’ютерної перевірки дипломних робіт студентів на плагіат. Це зацікавило як регіональні, так і загальнонаціональні ЗМІ й широко висвітлено у пресі, на телебаченні, в інтернет-джерелах у червні 2012 року.   Перший досвід використання методу запобігання плагіату в студентських роботах також позитивно оцінив не тільки професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, а і Вчена рада ДНУ ім. Олеся Гончара, яка в листопаді 2012 року прийняла рішення стосовно доцільності поширення і впровадження такого досвіду на інших кафедрах університету. В зв’язку з цим Учена рада доручила кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів розробити інструкції і методичні рекомендації щодо використання сучасних методів запобігання плагіату. Програми у вільному доступі На виконання доручення Вченої ради ДНУ ім. О. Гончара кафедра міжнародної економіки і світових фінансів розробила методичний посібник «Плагіат у студентських роботах: методи виявлення і запобігання», в якому послідовно викладено історію питання, розкрито форми плагіату, зібрано методи його виявлення й запобігання. До роботи над посібником також долучилися фахівці Наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара, доповнивши його рекомендаціями з коректного оформлення посилань бібліографічних джерел і літератури. Наводиться інструкція щодо роботи з програмою перевірки на плагіат, а також рекомендації для аналізу звітів про унікальність текстів. Перевірку дипломних робіт на унікальність і наявність у них плагіату в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара розпочато з допомогою безкоштовних програм, які є в інтернеті у вільному доступі й поширюватимуться авторами за принципом «як є». Це програми пошуку часткових або повних копій текстового документа з досить простим інтерфейсом, що демонструють ступінь унікальності тексту, його джерела, відсоток збігу. На кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара комп’ютерна перевірка студентських робіт на плагіат здійснюється лаборантами й координується завідуючою навчально-методичною лабораторією фінансового менеджменту кафедри. Результат комп’ютерної перевірки текстів на плагіат наводиться у формі звіту й індексу унікальності тексту, який сам по собі демонструє лише обсяг тексту, що збігається з доступними інтернет-джерелами, але не підтверджує чи спростовує наявність плагіату в роботі. Для встановлення таких порушень звіт стосовно унікальності тексту треба проаналізувати. На кафедрі міжнародної економіки і світових фінансів цю роботу виконують наукові керівники дипломних робіт студентів. Виходячи зі світового і власного досвіду, детальному аналізу на виявлення плагіату повинні підлягати всі роботи з індексом унікальності менш як 85 відсотків. Задля академічної чесності В українській практиці немає жорстких вимог щодо оцінювання робіт із різним рівнем унікальності. З практики закордонних ВНЗ роботи, унікальність яких становить менш ніж 50 відсотків, не можуть бути оцінені позитивно (навіть за умови правильності всіх посилань і відсутності плагіату), оскільки мають компіляційний характер і низьку академічну цінність. Тексти з індексом унікальності нижче ніж 75 відсотків зазвичай не можуть бути оцінені високими балами й заслуговувати оцінки «А» або «В». Викладачі кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара використовують такі звіти як певний орієнтир ще на стадії допуску дипломної роботи до захисту й рекомендують студентам удосконалити свої роботи перед поданням їх до державної екзаменаційної комісії. Не випадковим є й оформлення обкладинки методичного посібника, на якій зображено картини Вінсента ван Гога «Полудень: відпочинок від роботи» (1890), Жана-Франсуа Мілле «Відпочинок опівдні» (1866), а також Джона Сінгера Сарджента (1875). Порівняння цих картин дає змогу проводити паралелі між творчим наслідуванням у живописі й запозиченням авторських думок у наукових роботах. Окрім того, треба зазначити, що в різні часи людство неоднаково ставилося до явища творчого наслідування – від схвалення до переслідування. Методичний посібник став однією з перших спроб в Україні узагальнити досвід виявлення й запобігання плагіату в студентських роботах. Звичайно, розроблені рекомендації не є панацеєю. А зважаючи на комплексність і складність проблеми, постійне вдосконалення сучасних інформаційних технологій і надзвичайну винахідливість студентів, узагалі не можна говорити про наявність однозначно ефективних методів запобігання плагіату. Однак ми сподіваємося, що ця робота зробить свій внесок у наближення вітчизняних освітніх послуг до світових стандартів, а також сприятиме підвищенню академічної чесності й відповідальності студентів українських ВНЗ.   Наталія СТУКАЛО, завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу