8 квітня 2013 року з участю першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося відкриття Міжнародного освітянського центру інформаційних технологій Національного транспортного університету. З метою підвищення якості та ефективності проведення навчально-виховного процесу та супроводження програ­мно-тех­ніч­них засобів навчально-бібліотеч­ного комплексу, студміс­течка, спорт­­­комплексу та редакції універ­ситету на сучасному рівні, створено Міжнародний осві­тян­ський центр інформаційних тех­но­логій. Впро­ваджені в начальний процес два сучасних мультимедійних комп’ю­тер­них зали, де адаптовано новітнє програмне забезпечення, включаючи і технології 3D моделювання, плотерна і ламінаторна та сучасне мультимедійне обладнання. Для реалізації Болонської декларації, студентам університету надана можливість самостійної роботи, у вільний від занять час, включаючи вечірні години. Для виконання цих завдань у центрі постійно працює група фахівців з ІТ-технологій. З метою підвищення якості освіти на сучасному рівні у науково-педагогічну діяльність університету впроваджені та ефективно функціонують 16 мульти­медій­них факультетських комп’ютерних зали і 12 спеціалізованих навчальних та науково-дослідних лабораторій, які надають можливість ефективно застосувати в науково-педагогічному процесі новітні програмні та технічні комплекси. Прикладом створення сучасної спеціалізованої лабораторії в НТУ є лабораторія “Супутникових систем зв’язку на транспорті”, яка впроваджена у поточному році. Досвід роботи новітніх інформаційно-телекомунікаційних тех­но­логій в університеті продемонстровано на сучасному високому нау­ково-методичному, організаційному та технічному рівні в рамках виконання п’яти міжнародних проектів.    

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу