Одеська національна академія харчових технологій і ТОВ СП «НІБУЛОН» відкривають нові горизонти ефективної підготовки кадрів для зернової галузі України. Про це розповідає ректор закладу Богдан Єгоров. Партнери Одеська національна академія харчових технологій уже понад 110 років готує кадри для зернопереробної та харчової промисловості. Нині тут випускаються бакалаври, спеціалісти, магістри за напрямами «Харчова технологія та інженерія», «Інженерна механіка» й «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані системи» та за спеціальностями «Технологія зберігання та переробки зерна», «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами» й «Обладнання переробних і харчових виробництв» для зернозаготівельних і зернопереробних підприємств. ТОВ СП «НІБУЛОН» за 21 рік успішної діяльності стало одним із провідних українських інвесторів, сільгосптоваровиробників і експортерів. Підприємство вирощує сільськогосподарську продукцію, транспортує, зберігає та реалізує на внутрішньому і зовнішньому ринках. Сьогодні компанія має 43 виробничих підрозділи в 12 регіонах України, обробляє понад 81 тисячу орендованих земель сільськогосподарського призначення. Із часу заснування очолює цю передову компанію випускник Одеської національної академії харчових технологій – генеральний директор, Герой України О. Вадатурський. Автоматизація підвищує ефективність Роль автоматизації технологічних процесів у проведенні політики підвищення ефективності підприємств зернової галузі загальновідома. Але саме по собі застосування навіть найсучасніших контролерів і комп’ютерів і перенесення на них алгоритмів керування, що були раніше, економічного ефекту дати не може. Принципово важливо, щоб нова техніка давала змогу реалізувати нові високоінтелектуальні алгоритми керування, що максимально враховують досягнення у галузі технології. Саме на основі таких принципів кафедра автоматизації виробничих процесів Одеської національної академії харчових технологій готує студентів та аспірантів. Навчальні плани насичені дисциплінами з вивчення всіх аспектів створення високоефективних автоматизованих систем керування технологічними процесами на основі сучасних цифрових технологій. При цьому теоретична підготовка тісно взаємопов’язана з практичною, першим етапом якої є лабораторні роботи. Професійні зв’язки За сприяння керівництва компанії «НІБУЛОН» для студентів і викладачів факультету технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива регулярно організовуються екскурсії на сучасні підприємства компанії – перевантажувальні термінали й елеваторні комплекси. А також – на високотехнологічний морський перевантажувальний термінал для перевалювання зернових і олійних культур у Миколаєві, який є візитною карткою компанії. Викладачі і студенти факультету мають чудову нагоду ознайомитись із сучасними технологічними лініями приймання зерна, його очищення, сушіння, передовими методами контролю його якості. Кафедра технології зберігання зерна – одна з тих, що підтримують із компанією «Н­ІБУЛОН» тісний професійний зв’язок. Щороку на її підприємствах студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику, набувають важливих практичних навичок, опановують найсучасніші засоби контролю якості зерна в лабораторіях підприємств, обладнаних новітнім устаткуванням провідних міжнародних фірм, виконують науково-дослідну роботу й дипломні проекти. Саме тому значна частина працівників компанії «Н­ІБУЛОН» є нашими випускниками. Дуже приємно, що компанія допомагає молодим спеціалістам міцно стати на ноги, розвиватися і досягати в житті поставленої мети. Чотири найсучасніші Нині «НІБУЛОН» та Одеська національна академія харчових технологій перейшли на новий рівень співпраці. Генеральний директор О. Вадатурський, один із найуспішніших випускників академії, запропонував створити чотири найсучасніші серед ВНЗ України лабораторії – технохімічну лабораторію оцінювання якості зерна, лабораторію промислових контролерів, мереж і САПР, лабораторію теоретичних основ автоматичного керування та лабораторію електроніки і мікропроцесорної техніки. Робота від планування і до реального створення лабораторій, введення їх в експлуатацію проведена в досить стислі строки – за кілька місяців. А робіт необхідно було провести дуже багато. Академії – вибір аудиторій, підбір приладів і лабораторного устаткування, розробка проектів лабораторій і (що найважче) підготовка інженерних комунікацій та ремонт приміщень для майбутньої лабораторної бази. Колектив академії успішно справився з непростими завданнями. За цей час «НІБУЛОН» за узгодженими з академією ескізами замовив і виготовив лабораторні меблі, провів тендер і придбав у провідних виробників необхідні прилади та обладнання, комп’ютери і мікропроцесорну техніку. Мета створення нових лабораторій – спрощення та скорочення складного періоду адаптації випускників до роботи в реальних виробничих умовах. Саме тому нові лабораторії відтворюють типові лабораторії зернових терміналів, які будує компанія «НІБУЛОН». Успішно створені чотири лабораторії як новорічний подарунок академії було відкрито 25 грудня 2012 року. Найсучасніші прилади лабораторії оцінки якості зерна визначають показники якості зернових і олійних культур на рівні світових стандартів – вологість зернових і олійних культур, їх засміченість і зараженість шкідниками, натуру і скловидність, кількість і якість клейковини пшениці, число падіння, вміст жиру, вміст білка за К’єльдалем та багато інших. Для визначення числа падіння придбано найсучасніший прилад ПЧП-7, а для визначення білка класичним методом К’єльдаля – К’єльтек-автосистему провідної світової компанії FOSS ELECTRIC (Данія). Великий набір решіт у комплекті з лабораторним просіювачем дає можливість проводити ситовий аналіз засміченого зерна та пропонувати найефективніші режими його очищення від домішок. Результати аналізів допомагають чітко визначати класи зернових культур і формувати партії зерна за цільовим призначенням. Оснащення сучасними приладами й устаткуванням також значно підвищило рівень викладання таких дисциплін, як «Зернознавство», «Технологія зберігання зерна», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Організація технохімічного контролю на підприємствах галузі», «Управління якістю продукції зернопереробних виробництв» тощо. Допомога, яку надала академії компанія «НІБУЛОН» у модернізації лабораторної бази кафедри автоматизації виробничих процесів, дає змогу підтримати сучасний рівень практичної підготовки, відстати від якого в умовах надвисоких темпів розвитку мікропроцесорної техніки та інформаційних технологій можна дуже швидко. Модернізовані лабораторії охоплюють більше десятка дисциплін, важливих для формування фахівців з автоматизації. Це комплекси дисциплін, пов’язаних теоретичними основами автоматичного керування із сучасною електронікою і мікропроцесорною технікою як основою технічних засобів автоматизації, промисловими контролерами, комп’ютерно-контролерними мережами і САПР. Треба зазначити, що в лабораторіях кафедри автоматизації виробничих процесів встановлено німецькі контролери, а всі комп’ютери – з ліцензійним програмним забезпеченням компанії Siemens (Німеччина). Тут і новітні осцилографи, і генератори – загалом передова наукова думка, адже деякі закордонні апарати були розроблені буквально кілька місяців тому! І робота, і наука Викладачі відзначають, що це устаткування дає змогу не тільки ефективно навчати студентів, а й професійно вдосконалюватися їх учителям. Новітнє обладнання допомагає планувати відкриття нових дисциплін і спеціальностей. Наприклад, у найближчій перспективі студенти з допомогою подарунків «Н­ІБУЛОНа» самі зможуть створювати проблемно-орієнтовані контролери для вбудованих систем. Оновлена лабораторна база академії сприятиме активізації та підвищенню рівня наукової роботи, адже магістри, аспіранти, докторанти зможуть проводити свої дослідження на найвищому рівні. Створена лабораторія оцінювання якості зерна істотно наблизить студентів до умов майбутньої роботи на сучасних зернозаготівельних і зернопереробних підприємствах, елеваторах і перевантажувальних терміналах України. Необхідні знання та практичні навички, отримані в новій лабораторії, значно скоротять період адаптації молодих спеціалістів до умов роботи в аналогічних виробничих підрозділах компанії «НІБУЛОН». Такий підхід промислових партнерів-лідерів зернопереробної галузі країни дуже важливий, адже Україна найближчим часом планує збільшити виробництво зерна майже вдвічі. Це передбачає будівництво нових елеваторів і зернопереробних підприємств, а також, звичайно, потребу у фахівцях. А компанія «НІБУЛОН» створила перші серед ВНЗ України найсучасніші лабораторії в Одеській національній академії харчових технологій – це приклад того, як бізнес турбується про майбутнє зернової галузі та залучення до свого колективу молодих фахівців. І це, за словами О. Вадатурського, є запорукою успішного розвитку компанії. Адже високий рівень навчального лабораторного обладнання заохотить молодих людей до навчання в академії і згодом навчальний заклад отримає висококласних спеціалістів, які застосовуватимуть знання у високотехнологічній компанії. Сьогодні «НІБУЛОН» – серед найбільших і найпопулярніших роботодавців України. І одним з важливих напрямів кадрової політики підприємства є залучення молоді до роботи в компанії. Щороку понад 200 випускників ВНЗ приходять на роботу в компанію. Серед них значна частина з Одеської національної академії харчових технологій – одного з найпрестижніших ВНЗ зернової галузі України.   Богдан Єгоров, ректор Одеської національної академії харчових технологій  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу