10 – 11 квітня 2013 року на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за участю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні основи та технології професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті». 

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, ректор Університету менеджменту освіти НАПН України, дійсний член НАПН України Людмила Ващенко, ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Тамара Сорочан та інші.

“Система післядипломної педагогічної освіти створює необхідну основу для входження України в європейський освітній простір”, – з такими словами до учасників конференції звернувся Анатолій Івченко, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації. 

На пленарному засіданні Віктор Олійник, доктор педагогічних наук, професор, доповів про проблеми професійного вдосконалення науково-педагогічних працівників та окреслив шляхи їх вирішення. 

Тамара Сорочан, доктор педагогічних наук, професор, представила низку теоретичних та практичних аспектів діяльності андрагога в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Науковці та педагоги майже з усієї України представили свої методологічні напрацювання, ознайомилися з досвідом розвитку професіоналізму педагогів Луганської області та окреслили ряд актуальних питань, які потребують якнайшвидшого вирішення: 

– розробка науково-теоретичних основ, стандарту, змісту та технологій післядипломної педагогічної освіти; 

– створення програм професійного розвитку різних категорій педагогічних працівників; 

– науково-методичний супровід розвитку професіоналізму педагогів у міжкурсовий період; 

– врахування пропозицій сучасного освітнього ринку; 

– розширення мережі наукової та дослідно-експериментальної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів; 

– створення єдиного інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку педагогів шляхом використання порталів, сайтів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти України; 

– розробка та впровадження у зміст роботи технологій професійного розвитку педагогів з використанням електронних освітніх ресурсів; 

– створення науково обґрунтованих інноваційних технологій післядипломної педагогічної освіти відповідно до європейських і світових стандартів; 

– забезпечення конкурентоспроможності наукових кадрів і наукової продукції закладів післядипломної педагогічної освіти України в міжнародному науковому й освітньому просторах; 

– інформаційне забезпечення наукової діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти України шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу