Згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» «Освіта України» надає відомості про керівників і заступників підрозділів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зазначені в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подаємо для опублікування відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Міністра освіти і науки України Табачника Дмитра Володимировича і членів його сім’ї за 2012 рік:
Члени сім’ї декларанта: дружина Назарова Тетяна Євгеніївна.
Відомості про доходи:
Загальна сума сукупного доходу Табачника Д. В. становить 2 713 798 грн, у тому числі:
– заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 280 383 грн;
– дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської і суддівської практики із спорту – 55 212 грн;
– авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності – 27 287 грн;
– дивіденди, проценти – 547 293 грн;
– матеріальна допомога – 6 109 грн;
– дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна – 1 797 514 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становить 496 754 грн, у тому числі:
– заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 204 657 грн;
– дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту – 55 212 грн;
– дивіденди, проценти – 236 885 грн.
Відомості про нерухоме майно:
У власності, в оренді чи на іншому праві користування в Табачника Д. В. перебувають у Київській області земельна ділянка загальною площею 6 960 м кв., житловий будинок загальною площею 559 м. кв. та гараж загальною площею 58 м кв., у м. Києві квартира загальною площею 125 м кв.
У власності, в оренді чи на іншому праві користування у членів сім’ї перебувають у Києві квартира загальною площею 38 м кв.
Відомості про транспортні засоби:
У власності членів сім’ї Табачника Д. В. перебуває автомобіль легковий TOYOTA «CAMRY» з об’ємом двигуна 2 362 см куб. 2004 року випуску.
Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи:
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах Табачника Д. В. склала 9 506 055 грн.
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах членів сім’ї становить 2 583 915 грн.

Перший заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сергій Глущенко оприлюднив відомості про доходи за 2012 рік
Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3­206-VI перший заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сергій Глущенко опублікував відомості про доходи за 2012 рік.
Згідно з декларацією про доходи, перший заступник голови Державної служби молоді та спорту Сергій Глущенко отримав у 2012 році 132 611 грн сукупного доходу.
Дохід родини становив 129 000 грн, що є заробітною
платою, отриманою в 2012 році.

Заступник голови Державної служби молоді та спорту України Вадим Сисюк оприлюднив доходи за 2012 рік
Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3­206-VI заступник голови Державної служби молоді та спорту України Вадим Сисюк подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.
Відповідно до декларації Вадим Сисюк отримав сукупного доходу 342 697 грн, з них 122 697 грн – заробітна
плата, 220 000 грн – інші види доходів.
Вадиму Сисюку належить квартира площею 227,9 м кв, квартира площею 64,7 м кв, гараж площею 20,8 м кв, Сума коштів на рахунках у банках становить 18 415 грн.
Доходи членів сім’ї – 198 667 грн, з них 41 667 грн – заробітна плата, 157 000 грн – дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна.
У приватній власності членів сім’ї перебуває гараж площею 14,4 м кв, автомобіль Lexus RX 350 із двигуном
об’ємом 3 456 см куб, 2012 року випуску.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу