Ми продовжуємо публікувати нормативно-правові акти і листи МОН, щоб ви тримали руку на пульсі головної освітянської установи країни.

Наказами Міністерства освіти і науки призначено академічні стипендії студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012 – 2013 навчального року

Так, Наказом № 405 від 03.04.2013 призначено академічні стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр
2012 – 2013 навчального року. Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України, які найбільше відзначилися в навчанні. Кандидатів на отримання академічної стипендії Президента України висувають учені (педагогічні) ради вищих навчальних закладів. У ІІ семестрі ці кошти отримають 380 студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації і 164 студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

Водночас п’ять студентів ДВНЗ «Національний гірничий університет» також отримуватимуть академічні стипендії Президента України (Наказ № 410 від 03.04.2013 «Про призначення академічної стипендії Президента України студентам державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» на II семестр 2012 – 2013 навчального року»). Такі стипендії призначаються тим, хто навчається за спеціальностями з напряму підготовки «Гірництво».

Відповідно до Наказу міністерства № 406 від 03.04.2013 призначено академічні стипендії імені Вадима Гетьмана студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012 – 2013 навчального року

Академічна стипендія імені Вадима Гетьмана призначається студентам вищих економічних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчанні й науковій діяльності, починаючи з другого курсу. Розподіл стипендій між ВНЗ здійснюється центральними органами виконавчої влади, в підпорядкуванні яких є вищі економічні навчальні заклади, в межах, встановлених МОН. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами ВНЗ двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.
У ІІ семестрі академічну стипендію імені Вадима Гетьмана отримають дев’ять студентів таких ВНЗ України: Тернопільського національного економічного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Одеського національного економічного університету, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківського національного економічного університету і Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Наказом № 407 від 03.04.2013 призначено академічні стипендії імені
М. С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2012 – 2013 навчального року. Академічна стипендія імені М. С. Грушевського призначається студентам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчанні, починаючи з другого курсу

Згідно з Наказом міністерства № 408 від 03.04.2013 також на ІІ семестр призначено академічні стипендії імені Ігоря Курчатова. Така стипендія призначається, починаючи з другого курсу, студентам ВНЗ IV рівня акредитації денної форми навчання, які здобувають освіту за спеціальностями «Атомна енергетика» і «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі» і найбільше відзначилися в навчанні й науковій діяльності.
Окрім того, відповідно до Наказу № 409 від 03.04.2013 призначено академічну стипендію імені В. М. Чорновола на II семестр 2012 – 2013 навчального року. Академічна стипендія імені В. М. Чорновола призначається п’яти студентам денної форми навчання факультетів (інститутів) журналістики державних вищих навчальних закладів, які найбільше відзначилися в навчальній і творчій роботі, починаючи з другого курсу. Отримуватимуть такі кошти студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і Маріупольського державного університету.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу