Вітаю велику спільноту науковців, ви­нахідників, новаторів, представників творчих професій з Міжнародним днем інтелектуальної власності!

Саме від вас — тих, хто своєю невтом­ною працею примножує українську ін­телектуальну й культурну скарбницю — значною мірою залежить успіх України та її висока конкурентоздатність на між­народній арені.

Завдяки дару творчості кожного з вас, відчуттю нового, вмінню розширити межі буденного, обійшовши стереотипи, не­впинно будується українське інновацій­не суспільство.

У сучасному світі визначальними чин­никами конкурентоспроможності будь-якої країни є знання, передові техноло­гії та її інтелектуальний потенціал.

Сьогодення поставило перед нами і всією освітянсько-науковою громадою низку нагальних завдань — забезпечи­ти високу якість освіти, зокрема, належ­ний рівень знань у царині інтелектуальної власності, а також надійну правову охо­рону результатів інтелектуальної праці.

Спільними зусиллями представників усіх гілок влади, науки і бізнесу вдалося багато зробити задля зміцнення інтелек­туальної сфери нашої держави. В рамках Ради вітчизняних та іноземних інвесторів сформовано тематичну Робочу групу «Ін­телектуальна власність». До участі в ній залучені представники як Уряду, так і ін­весторів для спільного обговорення найбільш актуальних та дискусійних питань, визначення основних стратегічних напря­мів розвитку і шляхів взаємодії у сфері інтелектуальної власності.

Разом з вами ми щодня доводимо, що Україна є рівноправним учасником сві­тового ринку інтелектуальної власності.

Видатний французький письменник Ві­ктор Гюґо сказав: «Ніщо так не допомагає створенню майбутнього, як сміливі мрії».

Тож від щирого серця бажаю вам ні­коли не зупинятися на досягнутому, мрія­ти і втілювати в життя найсміливіші ідеї, ставити все нові й нові цілі та завжди до­сягати мети! Збагачуйте своєю творчістю неоціненні надбання національного інте­лектуального капіталу — основу добробу­ту і процвітання України.

Міцного здоров’я, щастя, оптимізму і натхнення!

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу