Стажування керівників навчальних закладів у Мі­ністерстві освіти і науки, молоді та спорту, пра­цівників МОНмолодьспорту в сільських районах, про­ведення різноманітних семінарів, нарад — ці заходи відбуваються постійно і стали вже звичними для осві­тян. Однак міністерство продовжує пошук нових шля­хів підвищення якості управління освітою.

Саме задля цього на базі загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів ім. О. Кошового у Ржищеві Київської області вперше організовано робочу зустріч представ­ників усіх ланок освітньої управлінської вертикалі.

В ній взяли участь заступник міністра освіти і нау­ки, молоді та спорту Борис Жебровський, працівники Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти міністерства, Головного управління освіти і науки Ки­ївської обласної державної адміністрації, відділу осві­ти виконкому Ржищівської міської ради, керівництво, працівники дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів Ржищева та Кагарлицького району.

В учительській і шкільних кабінетах відбулася жвава розмова, обговорено проблеми, які виникають на різних рівнях управлінської вертикалі, перешко­ди, що заважають якісному інформуванню навчаль­них закладів, прийняті міністерством рішення тощо, а також інші питання: матеріально-технічне, кадро­ве забезпечення навчальних закладів, впроваджен­ня ІКТ, перехід на нові програми. За результатами зустрічі складено відповідний протокол з пропози­ціями щодо вдосконалення управлінської вертика­лі в освіті.

«Освіта Украхни» № 18

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу