На українському освітянському просторі Українська академія друкарства (УАД), що у Львові, – єдиний автономний вищий навчальний заклад, який готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також наукові кадри для поліграфічної та пакувальної галузі, видавничої та журналістської справи, для мережі розповсюдження друкованої та електронної продукції.

Вже понад вісімдесяти років випускники академії долучаються до формування соціокультурного простору України. Працюють у видавництвах, редакціях періодичних видань, на радіо і телебаченні, в рекламних організаціях, на поліграфічних підприємствах, створюючи та тиражуючи газети, журнали, книжки, рекламні листівки тощо. Спеціалізуються також вони й на виготовленні пакування та етикеток, цінних паперів та документів суворої звітності, географічних карт, марок, конвертів тощо. У тому числі працюють на підприємствах з виготовлення вітчизняних поліграфічних матеріалів, поліграфічного машинобудування, сучасних поліграфічних та інформаційних технологій. Трудяться у книготоргах, книгарнях, бібліотечних колекторах, засобах масової інформації.

Європейське визнання українського друкарства - 001 (1)

ректор Варшавської політехніки проф. Ян Шмідт, Посол України в Республіці Польща проф. Маркіян Мальський, ректор УАД проф. Богдан Дурняк

Безперечно, сучасний, потрібний Україні, рівень вишколу професіонала, а особливо у видавничо-поліграфічній справі з впровадженими новітніми електронними технологіями, здобувається шляхом залучення світової практики підготовки фахівців у вищій школі. Тому пріоритетним напрямом у діяльності Української академії друкарства обрано міжнародну співпрацю, яка орієнтована як на реалізацію ідей і вимог Болонської декларації, так і на забезпечення подальшої інтеграції навчального закладу до світової освітньої та наукової спільноти. Академія – серед учасників міжнародних грантів і проектів; спільно із зарубіжними вищими навчальними закладами здійснює наукові розробки для видавничо-поліграфічної галузі; активний учасник міжнародних конференцій та виставок. Результатом співпраці із закордонними фірмами є створення в академії навчально-демонстраційних центрів, обладнаних сучасною поліграфічною технікою та новітніми поліграфічними технологіями та матеріалами. Академія має досвід у проведенні обміну не тільки нашими та закордонними студентами, але й викладачами (до речі, викладання в академічних аудиторіях професори за обміном ведуть англійською мовою без перекладача). Історичною традицією є навчання в Українській академії друкарства іноземних студентів. А практикою сьогодення є підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру для інших країн.

За даними світового рейтингу університетів 4ІCU (International Colleges & Universities), що включає понад 10 000 вищих навчальних закладів з 200 країн світу і визначає популярність навчального закладу через популярність його web-ресурсів у світі, на сьогодні Українська академія друкарства займає друге місце серед вищих навчальних закладів України.

Згідно з рейтингом найкращих ВНЗ України, складеним Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України серед класичних, технологічних, технічних та університетів будівництва та транспорту УАД займає 2 місце за таким показником як “міжнародна активність”.

Особливо результативними є науково-освітянські зв’язки Української академії друкарства з одним із провідних технічних навчальних закладів Польщі та у Центральній Європі – з Варшавською політехнікою (ВП).

Між академією та Варшавською політехнікою укладено та підписано угоди, згідно з якими сьогодні активно розвиваєтья і педагогічна, і наукова, і студентська співпраця. З метою створення єдиного освітянського та наукового європейського простору Українська академія друкарства та Варшавська політехніка розробили науково-методичні засади переходу на трициклову систему підготовки фахівців бакалавр-магістр-доктор філософії. Співпраця здійснювалася в рамках міжнародних видавничо-поліграфічних інституцій: Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів світу (ICGER), Міжнародної асоціації дослідних організацій для інформаційної, медійної та видавничо-поліграфічної галузей (IARIGA), Міжнародної асоціації вищих навчальних закладів центально- та східноєвропейських країн (ІРЕQ). Разом з іншими європейськими ВНЗ видавничо-поліграфічного профілю академія та Варшавська політехніка працюють над наповненням навчальних планів сучасними дисциплінами та їх науково-методичним забезпеченням, над принципами організації навчального процесу на засадах європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). Варто наголосити, що навчання за спільно розробленими планами для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» інтегрує студентів академії в європейський простір. Крім того, випускники не тільки академії, але й Варшавської Політехніки можуть отримувати подвійний диплом, який визнається Європі.

Науковці академії та Варшавської політехніки беруть участь у низці спільних наукових проектів, серед яких: розробка принципово нового за конструкцією поліграфічного обладнання на замовлення німецької фірми «Колбус» та швейцарської «Мюллер-Мартіні». Поліграфічні підприємства Польщі придбали більше 10 патентів академії, що дозволяють вдосконалити поліграфічні технології та методи контролю якості продукції. Наукові диспути на щорічних міжнародних конференціях «Друкотехн», «Квалілогія книги», «Українське та польська книжкова справа у світовому контексті», «Пакувальна індустрія: сучасні тенденції розвитку та підготовка кадрів», «Роль видавничо-поліграфічної галузі в економіках Польщі, України, Чехії та Німеччини» зробили добрими колегами науковців академії та Варшавської політехніки. А завдяки виставковій участі в рамках Краківського та Варшавського книжкових форумів, у щорічному українсько-польського форумі видавців працівники двох ВНЗ стали щирими друзями, співпраця ж між польськими та українськими авторами та видавництвами  сформувала з них надійних партнерів.

Угоди, підписані між Українською академією друкарства та Варшавською політехнікою, дають можливість викладачам стажуватися в цих закладах, читати курси лекцій для студентів обох навчальних закладів, працювати над вдосконаленням науково-методичного забезпечення дисциплін споріднених спеціальностей.

Студентське життя обох ВНЗ також набуло оновлення. Виступи кращих студентів як академії, так і Варшавської політехніки можна почути на щорічних студентських наукових конференціях: «Майбутнє поліграфії» (Німеччина), «Молодь без кордонів» (Польща), «Молодь та поліграфія» (Росія), «Поліграфія очима студентів» (Україна). Студенти зі Львова та Варшави у рамках програми Еразмус Мундус мають можливість навчатися як в УАД, так і ВП. Завдяки співпраці обох навчальних закладів студенти можуть проходити виробничі практики на поліграфічних підприємствах Польщі та України. Сьогодні студенти Варшавської політехніки та Української академії друкарства працюють над низкою спільних наукових проектів зі створення електронного видання про Львів і Варшаву, Академію та ВП.

Треба відзначити, що особливо ефективною в останні роки була співпраця обох закладів, направлена на підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Упродовж 2011-2013 років на спеціалізованій вченій раді академії працівники Варшавської політехніки захистили дві докторські та три кандидатські дисертації.

Приємно констатувати, що результати такої продуктивної діяльності оцінені Варшавською політехнікою. Враховуючи особливі досягнення та особистий внесок в ефективну співпрацю між академією та політехнікою, Вчена рада Варшавської політехніки присвоїла ректору Української академії друкарства, заслуженому діячеві науки і техніки України, професору, докторові технічних наук Дурняку Богданові Васильовичу високе звання «Почесний професор Варшавської Політехніки». У Варшаві 20 березня ц.р. на засіданні Вченої ради ВП, а відтак і на урочистій церемонії були присутні Посол України в Республіці Польща професор М. З. Мальський та почесний доктор Української академії друкарства, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії В. В. Пилип’юк. У своєму виступі перед присутніми пан Посол привітав ректора академії з присвоєнням йому почесного професора Варшавської політехніки. М. З. Мальський відзначив позитивні досягнення у розвитку взаємовідносин двох вищих навчальних закладів України та Польщі, практичну результативність їхньої наукової, педагогічної діяльності, тепло відгукнувся про студентську співпрацю майбутніх поліграфістів-львів’ян та молоді з Варшави, загалом – спільну працю, яка розвиває та зміцнює соціокультурні зв’язки держав-сусідів, побажав Українській академії друкарства і надалі досягати успіхів в інтегруванні у європейський освітній простір.

За інформацією Української академії друкарства

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *