З 15 по 19 квітня в Женеві відбулося третє засідання Комітету зі стандартів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (КСВ), участь у якому взяла українська делегація – представники державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.  Учасниками цьогорічного заходу стали представники 65 держав-членів ВОІВ, а також 8 міжнародних міжурядових і неурядових організацій. 

Важливою подією для України стало включення за пропозицією ВОІВ до складу президії зазначеного засідання представника національної делегації – начальника відділу патентної інформації Оксани Пархети, під головуванням якої відбулися всі пленарні засідання в рамках роботи сесії. 

Ця подія свідчить про високий рівень довіри ВОІВ та позитивний імідж України в контексті роботи в такого роду заходах міжнародного рівня. 

Робота проводилася у формі пленарних засідань комітету, з окремих питань обговорення відбувалися в рамках цільових груп. 

Увага учасників була спрямована на перегляд чинних стандартів ВОІВ стосовно бібліографічних даних, які стосуються патентів і свідоцтв додаткової охорони, стосовно представлення елементів бібліографічних даних та щодо наведення посилань у патентних документах.

Окрім того, делегати прийняли рішення про необхідність розроблення нових стандартів ВОІВ, а саме таких: 

– у сфері торговельних марок (що зумовлено появою нових різновидів цього об’єкта промислової власності, зокрема звукових, рухомих та мультимедійних);

– у сфері обміну інформацією про правовий статус документів між відомствами промислової власності. 

Ґрунтовно аналізувалося питання продовження робіт з розвитку стандартів щодо обробки інформації про об’єкти промислової власності з використанням розширюваної мови розмітки XML. 

Участь у роботі сесії КСВ дала змогу українським фахівцям ознайомитися з актуальними новинами у сфері патентної інформації, документації й стандартизації, обговорити з фахівцями патентних відомств багатьох країн світу питання, пов’язані з узгодженням змін та доповнень до чинних і розробленням нових міжнародних стандартів ВОІВ з подальшою підготовкою пропозицій щодо їх застосування в державній системі правової охорони інтелектуальної власності України. 

Довідково: 

Основними напрямами роботи Комітету зі стандартів ВОІВ є забезпечення надання інформаційних послуг у галузі інтелектуальної власності, встановлення в рамках ВОІВ тісного співробітництва між національними та регіональними відомствами з питань, пов’язаних із створенням та використанням електронно-цифрових бібліотек, а також документацією й інформацією в галузі промислової власності, включаючи, зокрема, проведення робіт щодо перегляду та розвитку стандартів ВОІВ, які стосуються інформації у сфері інтелектуальної власності, для стандартизації форм даних та носіїв. 

Прес-служба ДСІВ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу