23 квітня 2013 року відбулося засідання робочої групи з гармонізації системи підготовки ІТ-фахівців з вищою освітою із сучасними вимогами IT-індустрії. У засіданні взяли участь члени робочої групи – представники департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки; Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ України; компанії Intetics; Асоціації підприємств інформаційних технологій України; Донецького національного технічного університету; Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»; Вінницького національного технічного університету; Харківського національного університету радіоелектроніки; Одеської національної академії зв’язку ім. А. С. Попова; Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національного технічного університету України «КПІ»; Національного університету «Львівська політехніка» та інші. Нагадаємо, що 5 квітня 2013 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбулася нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенка з керівниками провідних вищих навчальних закладів України, що готують фахівців у сфері ІТ та провідних підприємств галузі. За результатами наради урядом сформульовано низку доручень, зокрема, Міністерству доручено розробити дієвий механізм гармонізації системи підготовки ІТ-фахівців вимогам сучасних ІТ-кампаній. Під час наради зазначено, що останнім часом галузь інформаційних технологій вийшла на передові позиції ринку України за темпами розвитку, тим самим демонструючи чималий потенціал та резерви для подальшого успішного зростання. Більш того, швидкість та масштаб розвитку дали можливість Україні посісти місце в першій п’ятірці країн – світових експортерів програмного забезпечення. Одним із ключових завдань системи вищої освіти є забезпечення максимально можливої відповідності змісту освіти тим вимогам, які висуваються майбутньою професією випускника вищого навчального закладу. Саме тому, значну увагу Міністерство приділяє формуванню нового покоління державних стандартів вищої освіти, що дасть можливість сформувати нову систему діагностичних засобів із переходом від оцінки знань випускника вищого навчального закладу до оцінки його компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому. Окрім того, реалізується пілотний проект освітніх стандартів з ряду напрямів та спеціальностей вищої та професійно-технічної освіти в рамках спільного проекту МОН, групи «Систем Кепітал Менеджмент» і Конфедерації роботодавців. Також на нараді повідомлено, що системна робота Уряду та Міністерства знайшла відображення у новому переліку спеціальностей спеціаліста і магістра. У цьому переліку спеціальності сфери інформаційно-комунікаційних технологій гармонізовано з міжнародними рекомендаціями Computing Curricula, прийнятими європейською та американською науковою спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців. Розроблені та затверджені протягом 2010-2011 років галузеві стандарти вищої освіти відповідають міжнародним рекомендаціям та навчальним програмам провідних університетів світу. За ініціативи Уряду до цієї роботи були залучені провідні ІТ-компанії України. Результатом такої співпраці став затверджений урядовим рішенням План заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року, ключові пункти якого на сьогодні виконані. Зазначимо, що основними напрямами функціонування робочої групи має бути систематизована робота відповідно до плану заходів з гармонізації системи підготовки ІТ–фахівців з вищою освітою із сучасними вимогами IT–індустрії, проект якого обговорювався на засіданні.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу