7 травня 2013 року в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбулася презентація «Книги Пам’яті», присвяченої ветеранам Великої Вітчизняної війни, які працювали у ДонНУЕТ. «Книга Пам’яті» є працею, яку підготував авторський колектив студентів університету під керівництвом Георгія Правдиченка – заслуженого працівника вищої школи України, доцента, кандидата історичних наук, а головне – фронтовика, ветерана ВНЗ. Книга містить біографічні відомості про працівників університету, а також історичну інформацію щодо боїв, у яких вони брали участь. У книзі зібраний цінний науково-історичний (довідки, грамоти, посвідчення, спогади ветеранів війни; оригінали нагородних листів та листів з фронту) та оглядовий матеріал (фотографії, опис орденів та медалей). Вагомою складовою є літературний блок: вірші, пісні військових років, есе, поетичні нариси. Особливої уваги заслуговують опубліковані у «Книзі Пам’яті» вірші студентів ДонНУЕТ, у яких простежується зв’язок поколінь. Матеріалами для написання Книги слугували фонди архіву ДонНУЕТ та архіву Міністерства оборони СРСР (м. Подольск, Московська область, Російська Федерація), а також документи, надані особисто ветеранами війни та їх близькими.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу