Національна академія державного управління при Президентові України – головний державний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування IV рівня акредитації – здійснює підготовку осіб для роботи на посадах першої – четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також формування відповідного кадрового резерву.

В академії (м.Київ) здійснюється прийом слухачів до новостворених навчально-наукових інститутів: Інституту вищих керівних кадрів, Інституту “Вища школа державного управління”, Інституту державної служби та місцевого самоврядування.

Навчання керівних кадрів, які обіймають посади І-ІІІ категорії, здійснюється в Інституті вищих керівних кадрів за спеціальністю “Управління суспільним розвитком” (заочна, заочно-дистанційна форми навчання).

Кращі випускники вищих навчальних закладів і молоді державні службовці, які володіють англійською мовою, запрошуються на навчання до Інституту “Вища школа державного управління” за спеціальністю “Публічне адміністрування” (денна форма навчання).

Підготовка магістрів за спеціальностями освітньої галузі “Державне управління” для роботи на посадах керівників із галузевим спрямуванням за конкретними напрямами соціального управління: у сфері національної безпеки, охорони здоров’я, регіонального управління, місцевого самоврядування, освіти, здійснюється Інститутом державної служби та місцевого самоврядування за спеціальностями:

Державне управління (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання);

Державне управління у сфері національної безпеки (вечірня, заочна форми навчання);

Державне управління у сфері освіти (денна, заочна форми навчання);

Державне управління у сфері охорони здоров’я (заочна форма навчання);

Публічна політика та управління (денна, заочна форми навчання);

Місцеве самоврядування (денна, заочна форми навчання);

Регіональне управління (денна, заочна форми навчання);

Електронне урядування (денна, заочна форми навчання);

Парламентаризм та парламентська діяльність (денна, заочна форми навчання).

За спеціальністю “Державне управління” здійснюється набір до Дніпропетровського, Одеського, Харківського регіональних інститутів державного управління Національної академії (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання) та Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії (денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання).

Документи до приймальної комісії Національної академії подаються особисто до 25 травня 2013 року, до приймальних комісій регіональних інститутів – до 13 червня 2013 року (за спеціальністю “Публічне адміністрування” – до 25 травня 2013 року).

Термін навчання за денною формою – 18 місяців, за вечірньою, заочною та заочно-дистанційною – 30 місяців. На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255.

Вступні екзамени проводяться з 4 до 22 червня 2013 року.

Слухачі, які навчаються за денною формою за державним замовленням, забезпечуються стипендією.

Вичерпну інформацію з питань прийому на навчання до Національної академії можна отримати за тел.: (044) 455-68-01 та на офіційному веб-сайті:  www.academy.gov.ua.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу