Нещодавно на базі Вищої школи менеджменту у Варшаві (Республіка Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток – Науковий дебют 2012». Житомирський державний університет імені І. Франка на заході представили доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки, кандидат педагогічних наук Регіна Васильєва та студентка IV курсу історичного факультету Марія Ожгібесова. ЖДУ імені І. Франка бере участь у проекті уже вдруге і цього року опубліковано у збірнику конференції три есе студентів-франківців, які відбиралися на конкурсній основі. Роботу «Впливи засобів масової інформації на суспільство» на конференції у Варшаві представила Марія Ожгібесова. Стаття студентки опублікована у розділі збірника, присвяченого соціально-філософським аспектам сталого розвитку. Викладач університету Регіна Васильєва виступила модератором секції «Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна» разом з Катериною Касярум, доцентом кафедри педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. На пленарному засіданні зі вступним словом виступили президент Академії педагогічних наук України, академік НАН України Василь Кремінь, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Нелля Ничкало, а також ректор Вищої школи менеджменту у Варшаві Станіслав Давідзюк. У підбитті підсумків конференції взяли участь усі модератори секцій конференції, а Єжи Бузек підсумував досягнення цьогорічного конкурсу. Організатором міжнародного заходу є Бюро професора, депутата Європейського парламенту Єжи Бузека. Також організаторами конференції виступили Національна академія педагогічних наук України, Науково-дослідницький гурток докторантів Інституту політичних наук університету в Ополі та Державна вища професійна школа у місті Руцібуж (Республіка Польща).

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу