БОГДАН ДУРНЯК: УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО ОТРИМУЄ СВІТОВЕ ВИЗНАННЯ - BGПро інтеграцію закладу до світової освітянської та наукової спільноти, участь у міжнародних грантах і проектах, організацію навчального процесу на засадах європейської кредитно-трансферної системи й перспективні наукові проекти «Освіті України» розповідає ректор Української академії друкарства, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Дурняк.

– Богдане Васильовичу, які особливості підготовки студентів академії?
– Особливості, звісно, є. Адже Українська академія друкарства, що у Львові, – це єдиний вітчизняний автономний ВНЗ, який готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також наукові кадри і для поліграфічної, пакувальної галузі, і для видавничої і журналістської справи, і для мережі розповсюдження друкованої та електронної продукції. Уже понад 80 років випускники навчального закладу долучаються до формування соціокультурного простору України. Вони працюють у видавництвах, редакціях періодичних видань, на радіо й телебаченні, в рекламних організаціях, на поліграфічних підприємствах, створюють і тиражують газети, журнали, книжки. Також спеціалізуються на виготовленні цінних паперів, документів суворої звітності, географічних карт, марок, конвертів тощо. Працюють на підприємствах з виготовлення вітчизняних поліграфічних матеріалів, поліграфічного машинобудування, сучасних поліграфічних та інформаційних технологій. А рівень вишколу професіонала, особливо у видавничо-поліграфічній справі, пов’язаний із впровадженням новітніх електронних технологій. І здобувається він через залучення найкращих зразків світової практики до підготовки фахівців у вищій школі.
– Які напрями діяльності академії є пріоритетними?
– Чи не найважливішою є міжнародна співпраця. Вона орієнтована як на реалізацію ідей і вимог Болонської декларації, так і на забезпечення подальшої інтеграції навчального закладу до світової освітянської і наукової спільноти. Тому академія є постійним учасником міжнародних грантів і проектів.
До речі, в рейтингу найкращих ВНЗ України, складеному Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, серед класичних, технологічних, технічних вишів та університетів будівництва і транспорту УАД посідає почесне друге місце за показником «міжнародна активність».
Разом із зарубіжними ВНЗ ми здійснюємо наукові розробки для видавничо-поліграфічної галузі; беремо активну участь у міжнародних конференціях і виставках. Результат співпраці із закордонними фірмами – це створення в академії навчально-демонстраційних центрів, обладнаних сучасною поліграфічною технікою, новітніми поліграфічними технологіями й матеріалами. Звісно, засоби виробництва потребують сьогодні кваліфікованих кадрів. Наш заклад має досвід у проведенні міжнародного обміну не тільки студентами, а й викладачами. До речі, викладання в академічних аудиторіях професори за обміном проводять англійською, без перекладача. Вже стало традицією навчання в Українській академії друкарства студентів з інших країн. А нині пишаємося і підготовкою кадрів вищої кваліфікації, аспірантурою і докторантурою для іноземців. Звісно, успіх у цій справі залежить від авторитету закладу. За даними світового рейтингу університетів 4ІCU (International Colleges & Universities), в якому понад десять тисяч ВНЗ із 200 країн світу. Він визначає популярність навчального закладу через популярність його web-ресурсів у світі. Нині Українська академія друкарства посідає друге місце серед вітчизняних ВНЗ.

– З яким закордонним навчальним закладом зв’язки є особливо результативними?
– Ми плідно співпрацюємо з одним із провідних технічних навчальних закладів Польщі – Варшавською політехнікою. Підписано угоди, за якими активно розвивається і педагогічна, і наукова, і студентська співпраця. Для створення єдиного освітянського і наукового європейського простору Українська академія друкарства й Варшавська політехніка розробили науково-методичні засади переходу на трициклову систему підготовки фахівців бакалавр – магістр – доктор філософії. Праця відбувалася в рамках міжнародних видавничо-поліграфічних інституцій: Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів світу (ICGER), Міжнародної асоціації дослідних організацій для інформаційної, медійної та видавничо-поліграфічної галузей (IARIGA), Міжнародної асоціації ВНЗ центрально– і східноєвропейських країн ІnРЕQ (International Forum on Print Efficiency and Quality). Разом з іншими європейськими вишами видавничо-поліграфічного профілю академія та Варшавська політехніка працюють над наповненням навчальних планів сучасними дисциплінами і їх науково-методичним забезпеченням, над принципами організації навчального процесу на засадах європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). Варто наголосити, що навчання за спільно розробленими планами для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» інтегрує студентів нашого закладу в європейський простір. Виступи найкращих студентів академії і Варшавської політехніки можна почути на щорічних студентських наукових конференціях: «Майбутнє поліграфії» (Німеччина), «Молодь без кордонів» (Польща), «Молодь та поліграфія» (Росія), «Поліграфія очима студентів» (Україна). Молодь зі Львова і з Варшави в рамках програми Еразмус Мундус має можливість навчатися як в УАД, так і у ВП. Завдяки співпраці навчальних закладів студенти обох вишів можуть проходити виробничі практики на поліграфічних підприємствах Польщі й України. Сьогодні студенти Варшавської політехніки й Української академії друкарства працюють над спільними науковими проектами, можуть отримати подвійні дипломи, що визнаються на європейському ринку праці.

– Співпраця з Варшавською політехнікою стосується тільки навчальних програм?
– Ні, науковці обох закладів беруть участь у кількох спільних наукових проектах. Серед них – розробка принципово нового за конструкцією поліграфічного обладнання на замовлення німецької фірми «Колбус» і швейцарської «Мюллер Мартіні». Поліграфічні підприємства Польщі придбали більш як десять патентів академії, що дають змогу вдосконалити поліграфічні технології та методи контролю якості продукції. Наукові диспути на щорічних міжнародних конференціях «Друкотехн», «Квалілогія книги», «Українська та польська книжкова справа у світовому контексті», «Пакувальна індустрія: сучасні тенденції розвитку та підготовка кадрів», «Роль видавничо-поліграфічної галузі в економіках Польщі, України, Чехії та Німеччини» познайомили науковців академії і Варшавської політехніки. А завдяки виставковій участі в рамках Краківського й Варшавського книжкових форумів у щорічному українсько-польському форумі видавців працівники двох ВНЗ стали щирими друзями й надійними партнерами.
Треба відзначити, що останнім часом особливо ефективною була спів­праця ВНЗ щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі й докторантурі. Упродовж 2011 – 2013 років на спеціалізованій Вченій раді академії працівники Варшавської політехніки захистили дві докторські і три кандидатські дисертації. Також рішенням Ученої ради Варшавської політехніки за досягнення й особистий внесок в ефективну співпрацю між закладами я був удостоєний високого звання «Почесний професор Варшавської політехніки». На урочистій церемонії були посол України в Польщі професор Маркіян Мальський і почесний доктор Української академії друкарства, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Василь Пилип’юк. У своєму виступі Маркіян Мальський відзначив позитивні досягнення в розвитку взаємовідносин двох ВНЗ, практичну результативність наукової, педагогічної діяльності. Він тепло відгукнувся про студентську спів­працю майбутніх поліграфістів-львів’ян і молоді з Варшави, зміцнення соціокультурних зв’язків держав-сусідів, побажав Українській академії друкарства і далі досягати успіхів в інтегруванні до європейського освітянського простору.

Підготував Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України»

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *